Спрягане на глагола honor на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола honor на английски.

Спрежение на глагола honor в сегашни времена

Present Tense

 • I honor
 • you honor
 • he|she|it honors
 • we honor
 • you honor
 • they honor

Present Continuous

 • I am honoring
 • you are honoring
 • he|she|it is honoring
 • we are honoring
 • you are honoring
 • they are honoring

Present Perfect

 • I have honored
 • you have honored
 • he|she|it has honored
 • we have honored
 • you have honored
 • they have honored

Present Perfect Continuous

 • I have been honoring
 • you have been honoring
 • he|she|it has been honoring
 • we have been honoring
 • you have been honoring
 • they have been honoring

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола honor в минали времена

Simple past

 • I honored
 • you honored
 • he|she|it honored
 • we honored
 • you honored
 • they honored

Past continuous

 • I was honoring
 • you were honoring
 • he|she|it was honoring
 • we were honoring
 • you were honoring
 • they were honoring

Past perfect

 • I had honored
 • you had honored
 • he|she|it had honored
 • we had honored
 • you had honored
 • they had honored

Past perfect continuous

 • I had been honoring
 • you had been honoring
 • he|she|it had been honoring
 • we had been honoring
 • you had been honoring
 • they had been honoring

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола honor в бъдещите времена

Future

 • I will honor
 • you will honor
 • he|she|it will honor
 • we will honor
 • you will honor
 • they will honor

Future continuous

 • I will be honoring
 • you will be honoring
 • he|she|it will be honoring
 • we will be honoring
 • you will be honoring
 • they will be honoring

Future perfect

 • I will have honored
 • you will have honored
 • he|she|it will have honored
 • we will have honored
 • you will have honored
 • they will have honored

Future perfect continuous

 • I will have been honoring
 • you will have been honoring
 • he|she|it will have been honoring
 • we will have been honoring
 • you will have been honoring
 • they will have been honoring

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to honor

Present participle

 • honoring

Past participle

 • honored

Perfect Participle

 • having honored

Повелителното наклонение на английски за глагола to honor

Imperative

 • honor
 • let's honor
 • honor

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: evince fantasise heel-and-toe homologate honk honour hoot incur liquor outstay slither versify