Konjugation av verbet subjectify på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet subjectify på engelska.

Konjugering av verbet subjectify i presens

Present Tense

 • I subjectify
 • you subjectify
 • he|she|it subjectifies
 • we subjectify
 • you subjectify
 • they subjectify

Present Continuous

 • I am subjectifying
 • you are subjectifying
 • he|she|it is subjectifying
 • we are subjectifying
 • you are subjectifying
 • they are subjectifying

Present Perfect

 • I have subjectified
 • you have subjectified
 • he|she|it has subjectified
 • we have subjectified
 • you have subjectified
 • they have subjectified

Present Perfect Continuous

 • I have been subjectifying
 • you have been subjectifying
 • he|she|it has been subjectifying
 • we have been subjectifying
 • you have been subjectifying
 • they have been subjectifying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet subjectify i förfluten tid

Simple past

 • I subjectified
 • you subjectified
 • he|she|it subjectified
 • we subjectified
 • you subjectified
 • they subjectified

Past continuous

 • I was subjectifying
 • you were subjectifying
 • he|she|it was subjectifying
 • we were subjectifying
 • you were subjectifying
 • they were subjectifying

Past perfect

 • I had subjectified
 • you had subjectified
 • he|she|it had subjectified
 • we had subjectified
 • you had subjectified
 • they had subjectified

Past perfect continuous

 • I had been subjectifying
 • you had been subjectifying
 • he|she|it had been subjectifying
 • we had been subjectifying
 • you had been subjectifying
 • they had been subjectifying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet subjectify i futurum

Future

 • I will subjectify
 • you will subjectify
 • he|she|it will subjectify
 • we will subjectify
 • you will subjectify
 • they will subjectify

Future continuous

 • I will be subjectifying
 • you will be subjectifying
 • he|she|it will be subjectifying
 • we will be subjectifying
 • you will be subjectifying
 • they will be subjectifying

Future perfect

 • I will have subjectified
 • you will have subjectified
 • he|she|it will have subjectified
 • we will have subjectified
 • you will have subjectified
 • they will have subjectified

Future perfect continuous

 • I will have been subjectifying
 • you will have been subjectifying
 • he|she|it will have been subjectifying
 • we will have been subjectifying
 • you will have been subjectifying
 • they will have been subjectifying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to subjectify

Present participle

 • subjectifying

Past participle

 • subjectified

Perfect Participle

 • having subjectified

Imperative på engelska, för verbet to subjectify

Imperative

 • subjectify
 • let's subjectify
 • subjectify

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: castoff dole rouge schuss stoop subduct subject subjoin submit tallow unmoor