Konjugation av verbet subject på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet subject på engelska.

Konjugering av verbet subject i presens

Present Tense

 • I subject
 • you subject
 • he|she|it subjects
 • we subject
 • you subject
 • they subject

Present Continuous

 • I am subjecting
 • you are subjecting
 • he|she|it is subjecting
 • we are subjecting
 • you are subjecting
 • they are subjecting

Present Perfect

 • I have subjected
 • you have subjected
 • he|she|it has subjected
 • we have subjected
 • you have subjected
 • they have subjected

Present Perfect Continuous

 • I have been subjecting
 • you have been subjecting
 • he|she|it has been subjecting
 • we have been subjecting
 • you have been subjecting
 • they have been subjecting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet subject i förfluten tid

Simple past

 • I subjected
 • you subjected
 • he|she|it subjected
 • we subjected
 • you subjected
 • they subjected

Past continuous

 • I was subjecting
 • you were subjecting
 • he|she|it was subjecting
 • we were subjecting
 • you were subjecting
 • they were subjecting

Past perfect

 • I had subjected
 • you had subjected
 • he|she|it had subjected
 • we had subjected
 • you had subjected
 • they had subjected

Past perfect continuous

 • I had been subjecting
 • you had been subjecting
 • he|she|it had been subjecting
 • we had been subjecting
 • you had been subjecting
 • they had been subjecting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet subject i futurum

Future

 • I will subject
 • you will subject
 • he|she|it will subject
 • we will subject
 • you will subject
 • they will subject

Future continuous

 • I will be subjecting
 • you will be subjecting
 • he|she|it will be subjecting
 • we will be subjecting
 • you will be subjecting
 • they will be subjecting

Future perfect

 • I will have subjected
 • you will have subjected
 • he|she|it will have subjected
 • we will have subjected
 • you will have subjected
 • they will have subjected

Future perfect continuous

 • I will have been subjecting
 • you will have been subjecting
 • he|she|it will have been subjecting
 • we will have been subjecting
 • you will have been subjecting
 • they will have been subjecting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to subject

Present participle

 • subjecting

Past participle

 • subjected

Perfect Participle

 • having subjected

Imperative på engelska, för verbet to subject

Imperative

 • subject
 • let's subject
 • subject

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: castle dogmatize rotate school stool subdivide subirrigate subjectify subminiaturize tallage unmask