Konjugation av verbet speck på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet speck på engelska.

Konjugering av verbet speck i presens

Present Tense

 • I speck
 • you speck
 • he|she|it specks
 • we speck
 • you speck
 • they speck

Present Continuous

 • I am specking
 • you are specking
 • he|she|it is specking
 • we are specking
 • you are specking
 • they are specking

Present Perfect

 • I have specked
 • you have specked
 • he|she|it has specked
 • we have specked
 • you have specked
 • they have specked

Present Perfect Continuous

 • I have been specking
 • you have been specking
 • he|she|it has been specking
 • we have been specking
 • you have been specking
 • they have been specking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet speck i förfluten tid

Simple past

 • I specked
 • you specked
 • he|she|it specked
 • we specked
 • you specked
 • they specked

Past continuous

 • I was specking
 • you were specking
 • he|she|it was specking
 • we were specking
 • you were specking
 • they were specking

Past perfect

 • I had specked
 • you had specked
 • he|she|it had specked
 • we had specked
 • you had specked
 • they had specked

Past perfect continuous

 • I had been specking
 • you had been specking
 • he|she|it had been specking
 • we had been specking
 • you had been specking
 • they had been specking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet speck i futurum

Future

 • I will speck
 • you will speck
 • he|she|it will speck
 • we will speck
 • you will speck
 • they will speck

Future continuous

 • I will be specking
 • you will be specking
 • he|she|it will be specking
 • we will be specking
 • you will be specking
 • they will be specking

Future perfect

 • I will have specked
 • you will have specked
 • he|she|it will have specked
 • we will have specked
 • you will have specked
 • they will have specked

Future perfect continuous

 • I will have been specking
 • you will have been specking
 • he|she|it will have been specking
 • we will have been specking
 • you will have been specking
 • they will have been specking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to speck

Present participle

 • specking

Past participle

 • specked

Perfect Participle

 • having specked

Imperative på engelska, för verbet to speck

Imperative

 • speck
 • let's speck
 • speck

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: boss detox remap restructure snub sparkle spearhead specialise speedread stope traduce wisecrack