Konjugácia slovesa speck v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso speck v angličtine.

Konjugácia slovesa speck v prítomnom čase

Present Tense

 • I speck
 • you speck
 • he|she|it specks
 • we speck
 • you speck
 • they speck

Present Continuous

 • I am specking
 • you are specking
 • he|she|it is specking
 • we are specking
 • you are specking
 • they are specking

Present Perfect

 • I have specked
 • you have specked
 • he|she|it has specked
 • we have specked
 • you have specked
 • they have specked

Present Perfect Continuous

 • I have been specking
 • you have been specking
 • he|she|it has been specking
 • we have been specking
 • you have been specking
 • they have been specking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa speck v minulých časoch

Simple past

 • I specked
 • you specked
 • he|she|it specked
 • we specked
 • you specked
 • they specked

Past continuous

 • I was specking
 • you were specking
 • he|she|it was specking
 • we were specking
 • you were specking
 • they were specking

Past perfect

 • I had specked
 • you had specked
 • he|she|it had specked
 • we had specked
 • you had specked
 • they had specked

Past perfect continuous

 • I had been specking
 • you had been specking
 • he|she|it had been specking
 • we had been specking
 • you had been specking
 • they had been specking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa speck vo futurálnom čase

Future

 • I will speck
 • you will speck
 • he|she|it will speck
 • we will speck
 • you will speck
 • they will speck

Future continuous

 • I will be specking
 • you will be specking
 • he|she|it will be specking
 • we will be specking
 • you will be specking
 • they will be specking

Future perfect

 • I will have specked
 • you will have specked
 • he|she|it will have specked
 • we will have specked
 • you will have specked
 • they will have specked

Future perfect continuous

 • I will have been specking
 • you will have been specking
 • he|she|it will have been specking
 • we will have been specking
 • you will have been specking
 • they will have been specking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to speck

Present participle

 • specking

Past participle

 • specked

Perfect Participle

 • having specked

Imperatív v angličtine pre sloveso to speck

Imperative

 • speck
 • let's speck
 • speck

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: boss detox remap restructure snub sparkle spearhead specialise speedread stope traduce wisecrack