Konjugation av verbet soot på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet soot på engelska.

Konjugering av verbet soot i presens

Present Tense

 • I soot
 • you soot
 • he|she|it soots
 • we soot
 • you soot
 • they soot

Present Continuous

 • I am sooting
 • you are sooting
 • he|she|it is sooting
 • we are sooting
 • you are sooting
 • they are sooting

Present Perfect

 • I have sooted
 • you have sooted
 • he|she|it has sooted
 • we have sooted
 • you have sooted
 • they have sooted

Present Perfect Continuous

 • I have been sooting
 • you have been sooting
 • he|she|it has been sooting
 • we have been sooting
 • you have been sooting
 • they have been sooting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet soot i förfluten tid

Simple past

 • I sooted
 • you sooted
 • he|she|it sooted
 • we sooted
 • you sooted
 • they sooted

Past continuous

 • I was sooting
 • you were sooting
 • he|she|it was sooting
 • we were sooting
 • you were sooting
 • they were sooting

Past perfect

 • I had sooted
 • you had sooted
 • he|she|it had sooted
 • we had sooted
 • you had sooted
 • they had sooted

Past perfect continuous

 • I had been sooting
 • you had been sooting
 • he|she|it had been sooting
 • we had been sooting
 • you had been sooting
 • they had been sooting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet soot i futurum

Future

 • I will soot
 • you will soot
 • he|she|it will soot
 • we will soot
 • you will soot
 • they will soot

Future continuous

 • I will be sooting
 • you will be sooting
 • he|she|it will be sooting
 • we will be sooting
 • you will be sooting
 • they will be sooting

Future perfect

 • I will have sooted
 • you will have sooted
 • he|she|it will have sooted
 • we will have sooted
 • you will have sooted
 • they will have sooted

Future perfect continuous

 • I will have been sooting
 • you will have been sooting
 • he|she|it will have been sooting
 • we will have been sooting
 • you will have been sooting
 • they will have been sooting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to soot

Present participle

 • sooting

Past participle

 • sooted

Perfect Participle

 • having sooted

Imperative på engelska, för verbet to soot

Imperative

 • soot
 • let's soot
 • soot

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bobsleigh desert reinstitute reseat smuggle solo sonnet soothe sound stickle tongue-lash widen