Konjugation av verbet overcome på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet overcome på engelska.

Konjugering av verbet overcome i presens

Present Tense

 • I overcome
 • you overcome
 • he|she|it overcomes
 • we overcome
 • you overcome
 • they overcome

Present Continuous

 • I am overcoming
 • you are overcoming
 • he|she|it is overcoming
 • we are overcoming
 • you are overcoming
 • they are overcoming

Present Perfect

 • I have overcome
 • you have overcome
 • he|she|it has overcome
 • we have overcome
 • you have overcome
 • they have overcome

Present Perfect Continuous

 • I have been overcoming
 • you have been overcoming
 • he|she|it has been overcoming
 • we have been overcoming
 • you have been overcoming
 • they have been overcoming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet overcome i förfluten tid

Simple past

 • I overcame
 • you overcame
 • he|she|it overcame
 • we overcame
 • you overcame
 • they overcame

Past continuous

 • I was overcoming
 • you were overcoming
 • he|she|it was overcoming
 • we were overcoming
 • you were overcoming
 • they were overcoming

Past perfect

 • I had overcome
 • you had overcome
 • he|she|it had overcome
 • we had overcome
 • you had overcome
 • they had overcome

Past perfect continuous

 • I had been overcoming
 • you had been overcoming
 • he|she|it had been overcoming
 • we had been overcoming
 • you had been overcoming
 • they had been overcoming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet overcome i futurum

Future

 • I will overcome
 • you will overcome
 • he|she|it will overcome
 • we will overcome
 • you will overcome
 • they will overcome

Future continuous

 • I will be overcoming
 • you will be overcoming
 • he|she|it will be overcoming
 • we will be overcoming
 • you will be overcoming
 • they will be overcoming

Future perfect

 • I will have overcome
 • you will have overcome
 • he|she|it will have overcome
 • we will have overcome
 • you will have overcome
 • they will have overcome

Future perfect continuous

 • I will have been overcoming
 • you will have been overcoming
 • he|she|it will have been overcoming
 • we will have been overcoming
 • you will have been overcoming
 • they will have been overcoming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to overcome

Present participle

 • overcoming

Past participle

 • overcome

Perfect Participle

 • having overcome

Imperative på engelska, för verbet to overcome

Imperative

 • overcome
 • let's overcome
 • overcome

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: abridge jeopardise lade outbrave overbook overcloud overcompensate overdrive paw pupate rosin water