Konjugation av verbet outbrave på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet outbrave på engelska.

Konjugering av verbet outbrave i presens

Present Tense

 • I outbrave
 • you outbrave
 • he|she|it outbraves
 • we outbrave
 • you outbrave
 • they outbrave

Present Continuous

 • I am outbraving
 • you are outbraving
 • he|she|it is outbraving
 • we are outbraving
 • you are outbraving
 • they are outbraving

Present Perfect

 • I have outbraved
 • you have outbraved
 • he|she|it has outbraved
 • we have outbraved
 • you have outbraved
 • they have outbraved

Present Perfect Continuous

 • I have been outbraving
 • you have been outbraving
 • he|she|it has been outbraving
 • we have been outbraving
 • you have been outbraving
 • they have been outbraving

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet outbrave i förfluten tid

Simple past

 • I outbraved
 • you outbraved
 • he|she|it outbraved
 • we outbraved
 • you outbraved
 • they outbraved

Past continuous

 • I was outbraving
 • you were outbraving
 • he|she|it was outbraving
 • we were outbraving
 • you were outbraving
 • they were outbraving

Past perfect

 • I had outbraved
 • you had outbraved
 • he|she|it had outbraved
 • we had outbraved
 • you had outbraved
 • they had outbraved

Past perfect continuous

 • I had been outbraving
 • you had been outbraving
 • he|she|it had been outbraving
 • we had been outbraving
 • you had been outbraving
 • they had been outbraving

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet outbrave i futurum

Future

 • I will outbrave
 • you will outbrave
 • he|she|it will outbrave
 • we will outbrave
 • you will outbrave
 • they will outbrave

Future continuous

 • I will be outbraving
 • you will be outbraving
 • he|she|it will be outbraving
 • we will be outbraving
 • you will be outbraving
 • they will be outbraving

Future perfect

 • I will have outbraved
 • you will have outbraved
 • he|she|it will have outbraved
 • we will have outbraved
 • you will have outbraved
 • they will have outbraved

Future perfect continuous

 • I will have been outbraving
 • you will have been outbraving
 • he|she|it will have been outbraving
 • we will have been outbraving
 • you will have been outbraving
 • they will have been outbraving

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to outbrave

Present participle

 • outbraving

Past participle

 • outbraved

Perfect Participle

 • having outbraved

Imperative på engelska, för verbet to outbrave

Imperative

 • outbrave
 • let's outbrave
 • outbrave

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: intrude jumble objurgate ostracise outbid outbreed outfight paginate prohibit revolve visualise