Konjugácia slovesa superscribe v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso superscribe v angličtine.

Konjugácia slovesa superscribe v prítomnom čase

Present Tense

 • I superscribe
 • you superscribe
 • he|she|it superscribes
 • we superscribe
 • you superscribe
 • they superscribe

Present Continuous

 • I am superscribing
 • you are superscribing
 • he|she|it is superscribing
 • we are superscribing
 • you are superscribing
 • they are superscribing

Present Perfect

 • I have superscribed
 • you have superscribed
 • he|she|it has superscribed
 • we have superscribed
 • you have superscribed
 • they have superscribed

Present Perfect Continuous

 • I have been superscribing
 • you have been superscribing
 • he|she|it has been superscribing
 • we have been superscribing
 • you have been superscribing
 • they have been superscribing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa superscribe v minulých časoch

Simple past

 • I superscribed
 • you superscribed
 • he|she|it superscribed
 • we superscribed
 • you superscribed
 • they superscribed

Past continuous

 • I was superscribing
 • you were superscribing
 • he|she|it was superscribing
 • we were superscribing
 • you were superscribing
 • they were superscribing

Past perfect

 • I had superscribed
 • you had superscribed
 • he|she|it had superscribed
 • we had superscribed
 • you had superscribed
 • they had superscribed

Past perfect continuous

 • I had been superscribing
 • you had been superscribing
 • he|she|it had been superscribing
 • we had been superscribing
 • you had been superscribing
 • they had been superscribing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa superscribe vo futurálnom čase

Future

 • I will superscribe
 • you will superscribe
 • he|she|it will superscribe
 • we will superscribe
 • you will superscribe
 • they will superscribe

Future continuous

 • I will be superscribing
 • you will be superscribing
 • he|she|it will be superscribing
 • we will be superscribing
 • you will be superscribing
 • they will be superscribing

Future perfect

 • I will have superscribed
 • you will have superscribed
 • he|she|it will have superscribed
 • we will have superscribed
 • you will have superscribed
 • they will have superscribed

Future perfect continuous

 • I will have been superscribing
 • you will have been superscribing
 • he|she|it will have been superscribing
 • we will have been superscribing
 • you will have been superscribing
 • they will have been superscribing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to superscribe

Present participle

 • superscribing

Past participle

 • superscribed

Perfect Participle

 • having superscribed

Imperatív v angličtine pre sloveso to superscribe

Imperative

 • superscribe
 • let's superscribe
 • superscribe

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: charter drink satiate sectionalize subjugate superfuse superpose supersede supplicate terminate upskill