Konjugation av verbet superscribe på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet superscribe på engelska.

Konjugering av verbet superscribe i presens

Present Tense

 • I superscribe
 • you superscribe
 • he|she|it superscribes
 • we superscribe
 • you superscribe
 • they superscribe

Present Continuous

 • I am superscribing
 • you are superscribing
 • he|she|it is superscribing
 • we are superscribing
 • you are superscribing
 • they are superscribing

Present Perfect

 • I have superscribed
 • you have superscribed
 • he|she|it has superscribed
 • we have superscribed
 • you have superscribed
 • they have superscribed

Present Perfect Continuous

 • I have been superscribing
 • you have been superscribing
 • he|she|it has been superscribing
 • we have been superscribing
 • you have been superscribing
 • they have been superscribing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet superscribe i förfluten tid

Simple past

 • I superscribed
 • you superscribed
 • he|she|it superscribed
 • we superscribed
 • you superscribed
 • they superscribed

Past continuous

 • I was superscribing
 • you were superscribing
 • he|she|it was superscribing
 • we were superscribing
 • you were superscribing
 • they were superscribing

Past perfect

 • I had superscribed
 • you had superscribed
 • he|she|it had superscribed
 • we had superscribed
 • you had superscribed
 • they had superscribed

Past perfect continuous

 • I had been superscribing
 • you had been superscribing
 • he|she|it had been superscribing
 • we had been superscribing
 • you had been superscribing
 • they had been superscribing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet superscribe i futurum

Future

 • I will superscribe
 • you will superscribe
 • he|she|it will superscribe
 • we will superscribe
 • you will superscribe
 • they will superscribe

Future continuous

 • I will be superscribing
 • you will be superscribing
 • he|she|it will be superscribing
 • we will be superscribing
 • you will be superscribing
 • they will be superscribing

Future perfect

 • I will have superscribed
 • you will have superscribed
 • he|she|it will have superscribed
 • we will have superscribed
 • you will have superscribed
 • they will have superscribed

Future perfect continuous

 • I will have been superscribing
 • you will have been superscribing
 • he|she|it will have been superscribing
 • we will have been superscribing
 • you will have been superscribing
 • they will have been superscribing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to superscribe

Present participle

 • superscribing

Past participle

 • superscribed

Perfect Participle

 • having superscribed

Imperative på engelska, för verbet to superscribe

Imperative

 • superscribe
 • let's superscribe
 • superscribe

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: charter drink satiate sectionalize subjugate superfuse superpose supersede supplicate terminate upskill