Konjugácia slovesa scald v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso scald v angličtine.

Konjugácia slovesa scald v prítomnom čase

Present Tense

 • I scald
 • you scald
 • he|she|it scalds
 • we scald
 • you scald
 • they scald

Present Continuous

 • I am scalding
 • you are scalding
 • he|she|it is scalding
 • we are scalding
 • you are scalding
 • they are scalding

Present Perfect

 • I have scalded
 • you have scalded
 • he|she|it has scalded
 • we have scalded
 • you have scalded
 • they have scalded

Present Perfect Continuous

 • I have been scalding
 • you have been scalding
 • he|she|it has been scalding
 • we have been scalding
 • you have been scalding
 • they have been scalding

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa scald v minulých časoch

Simple past

 • I scalded
 • you scalded
 • he|she|it scalded
 • we scalded
 • you scalded
 • they scalded

Past continuous

 • I was scalding
 • you were scalding
 • he|she|it was scalding
 • we were scalding
 • you were scalding
 • they were scalding

Past perfect

 • I had scalded
 • you had scalded
 • he|she|it had scalded
 • we had scalded
 • you had scalded
 • they had scalded

Past perfect continuous

 • I had been scalding
 • you had been scalding
 • he|she|it had been scalding
 • we had been scalding
 • you had been scalding
 • they had been scalding

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa scald vo futurálnom čase

Future

 • I will scald
 • you will scald
 • he|she|it will scald
 • we will scald
 • you will scald
 • they will scald

Future continuous

 • I will be scalding
 • you will be scalding
 • he|she|it will be scalding
 • we will be scalding
 • you will be scalding
 • they will be scalding

Future perfect

 • I will have scalded
 • you will have scalded
 • he|she|it will have scalded
 • we will have scalded
 • you will have scalded
 • they will have scalded

Future perfect continuous

 • I will have been scalding
 • you will have been scalding
 • he|she|it will have been scalding
 • we will have been scalding
 • you will have been scalding
 • they will have been scalding

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to scald

Present participle

 • scalding

Past participle

 • scalded

Perfect Participle

 • having scalded

Imperatív v angličtine pre sloveso to scald

Imperative

 • scald
 • let's scald
 • scald

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: alliterate convolute predigest proscribe rubberstamp savvy scag scale scant shellac steamroller trowel