Konjugácia slovesa pulverise v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso pulverise v angličtine.

Konjugácia slovesa pulverise v prítomnom čase

Present Tense

 • I pulverise
 • you pulverise
 • he|she|it pulverises
 • we pulverise
 • you pulverise
 • they pulverise

Present Continuous

 • I am pulverising
 • you are pulverising
 • he|she|it is pulverising
 • we are pulverising
 • you are pulverising
 • they are pulverising

Present Perfect

 • I have pulverised
 • you have pulverised
 • he|she|it has pulverised
 • we have pulverised
 • you have pulverised
 • they have pulverised

Present Perfect Continuous

 • I have been pulverising
 • you have been pulverising
 • he|she|it has been pulverising
 • we have been pulverising
 • you have been pulverising
 • they have been pulverising

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa pulverise v minulých časoch

Simple past

 • I pulverised
 • you pulverised
 • he|she|it pulverised
 • we pulverised
 • you pulverised
 • they pulverised

Past continuous

 • I was pulverising
 • you were pulverising
 • he|she|it was pulverising
 • we were pulverising
 • you were pulverising
 • they were pulverising

Past perfect

 • I had pulverised
 • you had pulverised
 • he|she|it had pulverised
 • we had pulverised
 • you had pulverised
 • they had pulverised

Past perfect continuous

 • I had been pulverising
 • you had been pulverising
 • he|she|it had been pulverising
 • we had been pulverising
 • you had been pulverising
 • they had been pulverising

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa pulverise vo futurálnom čase

Future

 • I will pulverise
 • you will pulverise
 • he|she|it will pulverise
 • we will pulverise
 • you will pulverise
 • they will pulverise

Future continuous

 • I will be pulverising
 • you will be pulverising
 • he|she|it will be pulverising
 • we will be pulverising
 • you will be pulverising
 • they will be pulverising

Future perfect

 • I will have pulverised
 • you will have pulverised
 • he|she|it will have pulverised
 • we will have pulverised
 • you will have pulverised
 • they will have pulverised

Future perfect continuous

 • I will have been pulverising
 • you will have been pulverising
 • he|she|it will have been pulverising
 • we will have been pulverising
 • you will have been pulverising
 • they will have been pulverising

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to pulverise

Present participle

 • pulverising

Past participle

 • pulverised

Perfect Participle

 • having pulverised

Imperatív v angličtine pre sloveso to pulverise

Imperative

 • pulverise
 • let's pulverise
 • pulverise

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: booby-trap narrowcast operate professionalise puke pulse pulverize punt reave run splash