Konjugácia slovesa pester v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso pester v angličtine.

Konjugácia slovesa pester v prítomnom čase

Present Tense

 • I pester
 • you pester
 • he|she|it pesters
 • we pester
 • you pester
 • they pester

Present Continuous

 • I am pestering
 • you are pestering
 • he|she|it is pestering
 • we are pestering
 • you are pestering
 • they are pestering

Present Perfect

 • I have pestered
 • you have pestered
 • he|she|it has pestered
 • we have pestered
 • you have pestered
 • they have pestered

Present Perfect Continuous

 • I have been pestering
 • you have been pestering
 • he|she|it has been pestering
 • we have been pestering
 • you have been pestering
 • they have been pestering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa pester v minulých časoch

Simple past

 • I pestered
 • you pestered
 • he|she|it pestered
 • we pestered
 • you pestered
 • they pestered

Past continuous

 • I was pestering
 • you were pestering
 • he|she|it was pestering
 • we were pestering
 • you were pestering
 • they were pestering

Past perfect

 • I had pestered
 • you had pestered
 • he|she|it had pestered
 • we had pestered
 • you had pestered
 • they had pestered

Past perfect continuous

 • I had been pestering
 • you had been pestering
 • he|she|it had been pestering
 • we had been pestering
 • you had been pestering
 • they had been pestering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa pester vo futurálnom čase

Future

 • I will pester
 • you will pester
 • he|she|it will pester
 • we will pester
 • you will pester
 • they will pester

Future continuous

 • I will be pestering
 • you will be pestering
 • he|she|it will be pestering
 • we will be pestering
 • you will be pestering
 • they will be pestering

Future perfect

 • I will have pestered
 • you will have pestered
 • he|she|it will have pestered
 • we will have pestered
 • you will have pestered
 • they will have pestered

Future perfect continuous

 • I will have been pestering
 • you will have been pestering
 • he|she|it will have been pestering
 • we will have been pestering
 • you will have been pestering
 • they will have been pestering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to pester

Present participle

 • pestering

Past participle

 • pestered

Perfect Participle

 • having pestered

Imperatív v angličtine pre sloveso to pester

Imperative

 • pester
 • let's pester
 • pester

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: arise localize mastermind patronize perspire pervert pestle philosophise postsync redraw shade