Konjugácia slovesa largen v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso largen v angličtine.

Konjugácia slovesa largen v prítomnom čase

Present Tense

 • I largen
 • you largen
 • he|she|it largens
 • we largen
 • you largen
 • they largen

Present Continuous

 • I am largening
 • you are largening
 • he|she|it is largening
 • we are largening
 • you are largening
 • they are largening

Present Perfect

 • I have largened
 • you have largened
 • he|she|it has largened
 • we have largened
 • you have largened
 • they have largened

Present Perfect Continuous

 • I have been largening
 • you have been largening
 • he|she|it has been largening
 • we have been largening
 • you have been largening
 • they have been largening

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa largen v minulých časoch

Simple past

 • I largened
 • you largened
 • he|she|it largened
 • we largened
 • you largened
 • they largened

Past continuous

 • I was largening
 • you were largening
 • he|she|it was largening
 • we were largening
 • you were largening
 • they were largening

Past perfect

 • I had largened
 • you had largened
 • he|she|it had largened
 • we had largened
 • you had largened
 • they had largened

Past perfect continuous

 • I had been largening
 • you had been largening
 • he|she|it had been largening
 • we had been largening
 • you had been largening
 • they had been largening

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa largen vo futurálnom čase

Future

 • I will largen
 • you will largen
 • he|she|it will largen
 • we will largen
 • you will largen
 • they will largen

Future continuous

 • I will be largening
 • you will be largening
 • he|she|it will be largening
 • we will be largening
 • you will be largening
 • they will be largening

Future perfect

 • I will have largened
 • you will have largened
 • he|she|it will have largened
 • we will have largened
 • you will have largened
 • they will have largened

Future perfect continuous

 • I will have been largening
 • you will have been largening
 • he|she|it will have been largening
 • we will have been largening
 • you will have been largening
 • they will have been largening

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to largen

Present participle

 • largening

Past participle

 • largened

Perfect Participle

 • having largened

Imperatív v angličtine pre sloveso to largen

Imperative

 • largen
 • let's largen
 • largen

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: glaciate guilt key landscape lard lark lathe mamaguy outbrave pretermit syncretize