Konjugácia slovesa fly-kick v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso fly-kick v angličtine.

Konjugácia slovesa fly-kick v prítomnom čase

Present Tense

 • I fly-kick
 • you fly-kick
 • he|she|it fly-kicks
 • we fly-kick
 • you fly-kick
 • they fly-kick

Present Continuous

 • I am fly-kicking
 • you are fly-kicking
 • he|she|it is fly-kicking
 • we are fly-kicking
 • you are fly-kicking
 • they are fly-kicking

Present Perfect

 • I have fly-kicked
 • you have fly-kicked
 • he|she|it has fly-kicked
 • we have fly-kicked
 • you have fly-kicked
 • they have fly-kicked

Present Perfect Continuous

 • I have been fly-kicking
 • you have been fly-kicking
 • he|she|it has been fly-kicking
 • we have been fly-kicking
 • you have been fly-kicking
 • they have been fly-kicking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa fly-kick v minulých časoch

Simple past

 • I fly-kicked
 • you fly-kicked
 • he|she|it fly-kicked
 • we fly-kicked
 • you fly-kicked
 • they fly-kicked

Past continuous

 • I was fly-kicking
 • you were fly-kicking
 • he|she|it was fly-kicking
 • we were fly-kicking
 • you were fly-kicking
 • they were fly-kicking

Past perfect

 • I had fly-kicked
 • you had fly-kicked
 • he|she|it had fly-kicked
 • we had fly-kicked
 • you had fly-kicked
 • they had fly-kicked

Past perfect continuous

 • I had been fly-kicking
 • you had been fly-kicking
 • he|she|it had been fly-kicking
 • we had been fly-kicking
 • you had been fly-kicking
 • they had been fly-kicking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa fly-kick vo futurálnom čase

Future

 • I will fly-kick
 • you will fly-kick
 • he|she|it will fly-kick
 • we will fly-kick
 • you will fly-kick
 • they will fly-kick

Future continuous

 • I will be fly-kicking
 • you will be fly-kicking
 • he|she|it will be fly-kicking
 • we will be fly-kicking
 • you will be fly-kicking
 • they will be fly-kicking

Future perfect

 • I will have fly-kicked
 • you will have fly-kicked
 • he|she|it will have fly-kicked
 • we will have fly-kicked
 • you will have fly-kicked
 • they will have fly-kicked

Future perfect continuous

 • I will have been fly-kicking
 • you will have been fly-kicking
 • he|she|it will have been fly-kicking
 • we will have been fly-kicking
 • you will have been fly-kicking
 • they will have been fly-kicking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to fly-kick

Present participle

 • fly-kicking

Past participle

 • fly-kicked

Perfect Participle

 • having fly-kicked

Imperatív v angličtine pre sloveso to fly-kick

Imperative

 • fly-kick
 • let's fly-kick
 • fly-kick

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: disambiguate disrate fix flurry fly fly-post foal game idolize love revalue ted