Konjugácia slovesa dimidiate v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso dimidiate v angličtine.

Konjugácia slovesa dimidiate v prítomnom čase

Present Tense

 • I dimidiate
 • you dimidiate
 • he|she|it dimidiates
 • we dimidiate
 • you dimidiate
 • they dimidiate

Present Continuous

 • I am dimidiating
 • you are dimidiating
 • he|she|it is dimidiating
 • we are dimidiating
 • you are dimidiating
 • they are dimidiating

Present Perfect

 • I have dimidiated
 • you have dimidiated
 • he|she|it has dimidiated
 • we have dimidiated
 • you have dimidiated
 • they have dimidiated

Present Perfect Continuous

 • I have been dimidiating
 • you have been dimidiating
 • he|she|it has been dimidiating
 • we have been dimidiating
 • you have been dimidiating
 • they have been dimidiating

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa dimidiate v minulých časoch

Simple past

 • I dimidiated
 • you dimidiated
 • he|she|it dimidiated
 • we dimidiated
 • you dimidiated
 • they dimidiated

Past continuous

 • I was dimidiating
 • you were dimidiating
 • he|she|it was dimidiating
 • we were dimidiating
 • you were dimidiating
 • they were dimidiating

Past perfect

 • I had dimidiated
 • you had dimidiated
 • he|she|it had dimidiated
 • we had dimidiated
 • you had dimidiated
 • they had dimidiated

Past perfect continuous

 • I had been dimidiating
 • you had been dimidiating
 • he|she|it had been dimidiating
 • we had been dimidiating
 • you had been dimidiating
 • they had been dimidiating

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa dimidiate vo futurálnom čase

Future

 • I will dimidiate
 • you will dimidiate
 • he|she|it will dimidiate
 • we will dimidiate
 • you will dimidiate
 • they will dimidiate

Future continuous

 • I will be dimidiating
 • you will be dimidiating
 • he|she|it will be dimidiating
 • we will be dimidiating
 • you will be dimidiating
 • they will be dimidiating

Future perfect

 • I will have dimidiated
 • you will have dimidiated
 • he|she|it will have dimidiated
 • we will have dimidiated
 • you will have dimidiated
 • they will have dimidiated

Future perfect continuous

 • I will have been dimidiating
 • you will have been dimidiating
 • he|she|it will have been dimidiating
 • we will have been dimidiating
 • you will have been dimidiating
 • they will have been dimidiating

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to dimidiate

Present participle

 • dimidiating

Past participle

 • dimidiated

Perfect Participle

 • having dimidiated

Imperatív v angličtine pre sloveso to dimidiate

Imperative

 • dimidiate
 • let's dimidiate
 • dimidiate

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: circulate collectivize despoil dilapidate dimension diminish diphthongize divest exsanguinate gudgeon photosynthesise seem