Konjugácia slovesa dimension v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso dimension v angličtine.

Konjugácia slovesa dimension v prítomnom čase

Present Tense

 • I dimension
 • you dimension
 • he|she|it dimensions
 • we dimension
 • you dimension
 • they dimension

Present Continuous

 • I am dimensioning
 • you are dimensioning
 • he|she|it is dimensioning
 • we are dimensioning
 • you are dimensioning
 • they are dimensioning

Present Perfect

 • I have dimensioned
 • you have dimensioned
 • he|she|it has dimensioned
 • we have dimensioned
 • you have dimensioned
 • they have dimensioned

Present Perfect Continuous

 • I have been dimensioning
 • you have been dimensioning
 • he|she|it has been dimensioning
 • we have been dimensioning
 • you have been dimensioning
 • they have been dimensioning

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa dimension v minulých časoch

Simple past

 • I dimensioned
 • you dimensioned
 • he|she|it dimensioned
 • we dimensioned
 • you dimensioned
 • they dimensioned

Past continuous

 • I was dimensioning
 • you were dimensioning
 • he|she|it was dimensioning
 • we were dimensioning
 • you were dimensioning
 • they were dimensioning

Past perfect

 • I had dimensioned
 • you had dimensioned
 • he|she|it had dimensioned
 • we had dimensioned
 • you had dimensioned
 • they had dimensioned

Past perfect continuous

 • I had been dimensioning
 • you had been dimensioning
 • he|she|it had been dimensioning
 • we had been dimensioning
 • you had been dimensioning
 • they had been dimensioning

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa dimension vo futurálnom čase

Future

 • I will dimension
 • you will dimension
 • he|she|it will dimension
 • we will dimension
 • you will dimension
 • they will dimension

Future continuous

 • I will be dimensioning
 • you will be dimensioning
 • he|she|it will be dimensioning
 • we will be dimensioning
 • you will be dimensioning
 • they will be dimensioning

Future perfect

 • I will have dimensioned
 • you will have dimensioned
 • he|she|it will have dimensioned
 • we will have dimensioned
 • you will have dimensioned
 • they will have dimensioned

Future perfect continuous

 • I will have been dimensioning
 • you will have been dimensioning
 • he|she|it will have been dimensioning
 • we will have been dimensioning
 • you will have been dimensioning
 • they will have been dimensioning

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to dimension

Present participle

 • dimensioning

Past participle

 • dimensioned

Perfect Participle

 • having dimensioned

Imperatív v angličtine pre sloveso to dimension

Imperative

 • dimension
 • let's dimension
 • dimension

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: circularize collectivise despite dike dim dimidiate diphthongise divert expurgate guard photostat seel