Konjugácia slovesa bog v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso bog v angličtine.

Konjugácia slovesa bog v prítomnom čase

Present Tense

 • I bog
 • you bog
 • he|she|it bogs
 • we bog
 • you bog
 • they bog

Present Continuous

 • I am bogging
 • you are bogging
 • he|she|it is bogging
 • we are bogging
 • you are bogging
 • they are bogging

Present Perfect

 • I have bogged
 • you have bogged
 • he|she|it has bogged
 • we have bogged
 • you have bogged
 • they have bogged

Present Perfect Continuous

 • I have been bogging
 • you have been bogging
 • he|she|it has been bogging
 • we have been bogging
 • you have been bogging
 • they have been bogging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa bog v minulých časoch

Simple past

 • I bogged
 • you bogged
 • he|she|it bogged
 • we bogged
 • you bogged
 • they bogged

Past continuous

 • I was bogging
 • you were bogging
 • he|she|it was bogging
 • we were bogging
 • you were bogging
 • they were bogging

Past perfect

 • I had bogged
 • you had bogged
 • he|she|it had bogged
 • we had bogged
 • you had bogged
 • they had bogged

Past perfect continuous

 • I had been bogging
 • you had been bogging
 • he|she|it had been bogging
 • we had been bogging
 • you had been bogging
 • they had been bogging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa bog vo futurálnom čase

Future

 • I will bog
 • you will bog
 • he|she|it will bog
 • we will bog
 • you will bog
 • they will bog

Future continuous

 • I will be bogging
 • you will be bogging
 • he|she|it will be bogging
 • we will be bogging
 • you will be bogging
 • they will be bogging

Future perfect

 • I will have bogged
 • you will have bogged
 • he|she|it will have bogged
 • we will have bogged
 • you will have bogged
 • they will have bogged

Future perfect continuous

 • I will have been bogging
 • you will have been bogging
 • he|she|it will have been bogging
 • we will have been bogging
 • you will have been bogging
 • they will have been bogging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to bog

Present participle

 • bogging

Past participle

 • bogged

Perfect Participle

 • having bogged

Imperatív v angličtine pre sloveso to bog

Imperative

 • bog
 • let's bog
 • bog

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: blackball bobble bodycheck boggle bone bypass confound devolve instance passage