Konjugácia slovesa backlink v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso backlink v angličtine.

Konjugácia slovesa backlink v prítomnom čase

Present Tense

 • I backlink
 • you backlink
 • he|she|it backlinks
 • we backlink
 • you backlink
 • they backlink

Present Continuous

 • I am backlinking
 • you are backlinking
 • he|she|it is backlinking
 • we are backlinking
 • you are backlinking
 • they are backlinking

Present Perfect

 • I have backlinked
 • you have backlinked
 • he|she|it has backlinked
 • we have backlinked
 • you have backlinked
 • they have backlinked

Present Perfect Continuous

 • I have been backlinking
 • you have been backlinking
 • he|she|it has been backlinking
 • we have been backlinking
 • you have been backlinking
 • they have been backlinking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa backlink v minulých časoch

Simple past

 • I backlinked
 • you backlinked
 • he|she|it backlinked
 • we backlinked
 • you backlinked
 • they backlinked

Past continuous

 • I was backlinking
 • you were backlinking
 • he|she|it was backlinking
 • we were backlinking
 • you were backlinking
 • they were backlinking

Past perfect

 • I had backlinked
 • you had backlinked
 • he|she|it had backlinked
 • we had backlinked
 • you had backlinked
 • they had backlinked

Past perfect continuous

 • I had been backlinking
 • you had been backlinking
 • he|she|it had been backlinking
 • we had been backlinking
 • you had been backlinking
 • they had been backlinking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa backlink vo futurálnom čase

Future

 • I will backlink
 • you will backlink
 • he|she|it will backlink
 • we will backlink
 • you will backlink
 • they will backlink

Future continuous

 • I will be backlinking
 • you will be backlinking
 • he|she|it will be backlinking
 • we will be backlinking
 • you will be backlinking
 • they will be backlinking

Future perfect

 • I will have backlinked
 • you will have backlinked
 • he|she|it will have backlinked
 • we will have backlinked
 • you will have backlinked
 • they will have backlinked

Future perfect continuous

 • I will have been backlinking
 • you will have been backlinking
 • he|she|it will have been backlinking
 • we will have been backlinking
 • you will have been backlinking
 • they will have been backlinking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to backlink

Present participle

 • backlinking

Past participle

 • backlinked

Perfect Participle

 • having backlinked

Imperatív v angličtine pre sloveso to backlink

Imperative

 • backlink
 • let's backlink
 • backlink

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: assibilate backcross backlight backpack bad-mouth billow chelate debrief holystone opalesce