Koniugacja czasownika tope w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika tope w języku angielskim.

Odmiana czasownika tope w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I tope
 • you tope
 • he|she|it topes
 • we tope
 • you tope
 • they tope

Present Continuous

 • I am toping
 • you are toping
 • he|she|it is toping
 • we are toping
 • you are toping
 • they are toping

Present Perfect

 • I have toped
 • you have toped
 • he|she|it has toped
 • we have toped
 • you have toped
 • they have toped

Present Perfect Continuous

 • I have been toping
 • you have been toping
 • he|she|it has been toping
 • we have been toping
 • you have been toping
 • they have been toping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika tope w czasach przeszłych

Simple past

 • I toped
 • you toped
 • he|she|it toped
 • we toped
 • you toped
 • they toped

Past continuous

 • I was toping
 • you were toping
 • he|she|it was toping
 • we were toping
 • you were toping
 • they were toping

Past perfect

 • I had toped
 • you had toped
 • he|she|it had toped
 • we had toped
 • you had toped
 • they had toped

Past perfect continuous

 • I had been toping
 • you had been toping
 • he|she|it had been toping
 • we had been toping
 • you had been toping
 • they had been toping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika tope w czasach przyszłych

Future

 • I will tope
 • you will tope
 • he|she|it will tope
 • we will tope
 • you will tope
 • they will tope

Future continuous

 • I will be toping
 • you will be toping
 • he|she|it will be toping
 • we will be toping
 • you will be toping
 • they will be toping

Future perfect

 • I will have toped
 • you will have toped
 • he|she|it will have toped
 • we will have toped
 • you will have toped
 • they will have toped

Future perfect continuous

 • I will have been toping
 • you will have been toping
 • he|she|it will have been toping
 • we will have been toping
 • you will have been toping
 • they will have been toping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to tope

Present participle

 • toping

Past participle

 • toped

Perfect Participle

 • having toped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to tope

Imperative

 • tope
 • let's tope
 • tope

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: confute europeanise silk smash throttle tonsure topdress topple totalize unburden wood