Koniugacja czasownika scour w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika scour w języku angielskim.

Odmiana czasownika scour w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I scour
 • you scour
 • he|she|it scours
 • we scour
 • you scour
 • they scour

Present Continuous

 • I am scouring
 • you are scouring
 • he|she|it is scouring
 • we are scouring
 • you are scouring
 • they are scouring

Present Perfect

 • I have scoured
 • you have scoured
 • he|she|it has scoured
 • we have scoured
 • you have scoured
 • they have scoured

Present Perfect Continuous

 • I have been scouring
 • you have been scouring
 • he|she|it has been scouring
 • we have been scouring
 • you have been scouring
 • they have been scouring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika scour w czasach przeszłych

Simple past

 • I scoured
 • you scoured
 • he|she|it scoured
 • we scoured
 • you scoured
 • they scoured

Past continuous

 • I was scouring
 • you were scouring
 • he|she|it was scouring
 • we were scouring
 • you were scouring
 • they were scouring

Past perfect

 • I had scoured
 • you had scoured
 • he|she|it had scoured
 • we had scoured
 • you had scoured
 • they had scoured

Past perfect continuous

 • I had been scouring
 • you had been scouring
 • he|she|it had been scouring
 • we had been scouring
 • you had been scouring
 • they had been scouring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika scour w czasach przyszłych

Future

 • I will scour
 • you will scour
 • he|she|it will scour
 • we will scour
 • you will scour
 • they will scour

Future continuous

 • I will be scouring
 • you will be scouring
 • he|she|it will be scouring
 • we will be scouring
 • you will be scouring
 • they will be scouring

Future perfect

 • I will have scoured
 • you will have scoured
 • he|she|it will have scoured
 • we will have scoured
 • you will have scoured
 • they will have scoured

Future perfect continuous

 • I will have been scouring
 • you will have been scouring
 • he|she|it will have been scouring
 • we will have been scouring
 • you will have been scouring
 • they will have been scouring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to scour

Present participle

 • scouring

Past participle

 • scoured

Perfect Participle

 • having scoured

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to scour

Imperative

 • scour
 • let's scour
 • scour

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: anesthetise cosher pressurize punch sample scoot scotch scourge scrape shoulder stoke twinkle