Koniugacja czasownika proportionate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika proportionate w języku angielskim.

Odmiana czasownika proportionate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I proportionate
 • you proportionate
 • he|she|it proportionates
 • we proportionate
 • you proportionate
 • they proportionate

Present Continuous

 • I am proportionating
 • you are proportionating
 • he|she|it is proportionating
 • we are proportionating
 • you are proportionating
 • they are proportionating

Present Perfect

 • I have proportionated
 • you have proportionated
 • he|she|it has proportionated
 • we have proportionated
 • you have proportionated
 • they have proportionated

Present Perfect Continuous

 • I have been proportionating
 • you have been proportionating
 • he|she|it has been proportionating
 • we have been proportionating
 • you have been proportionating
 • they have been proportionating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika proportionate w czasach przeszłych

Simple past

 • I proportionated
 • you proportionated
 • he|she|it proportionated
 • we proportionated
 • you proportionated
 • they proportionated

Past continuous

 • I was proportionating
 • you were proportionating
 • he|she|it was proportionating
 • we were proportionating
 • you were proportionating
 • they were proportionating

Past perfect

 • I had proportionated
 • you had proportionated
 • he|she|it had proportionated
 • we had proportionated
 • you had proportionated
 • they had proportionated

Past perfect continuous

 • I had been proportionating
 • you had been proportionating
 • he|she|it had been proportionating
 • we had been proportionating
 • you had been proportionating
 • they had been proportionating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika proportionate w czasach przyszłych

Future

 • I will proportionate
 • you will proportionate
 • he|she|it will proportionate
 • we will proportionate
 • you will proportionate
 • they will proportionate

Future continuous

 • I will be proportionating
 • you will be proportionating
 • he|she|it will be proportionating
 • we will be proportionating
 • you will be proportionating
 • they will be proportionating

Future perfect

 • I will have proportionated
 • you will have proportionated
 • he|she|it will have proportionated
 • we will have proportionated
 • you will have proportionated
 • they will have proportionated

Future perfect continuous

 • I will have been proportionating
 • you will have been proportionating
 • he|she|it will have been proportionating
 • we will have been proportionating
 • you will have been proportionating
 • they will have been proportionating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to proportionate

Present participle

 • proportionating

Past participle

 • proportionated

Perfect Participle

 • having proportionated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to proportionate

Imperative

 • proportionate
 • let's proportionate
 • proportionate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blossom mulch objurgate pressurise propagandize proportion propose proselytise re-form room span