Koniugacja czasownika poniard w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika poniard w języku angielskim.

Odmiana czasownika poniard w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I poniard
 • you poniard
 • he|she|it poniards
 • we poniard
 • you poniard
 • they poniard

Present Continuous

 • I am poniarding
 • you are poniarding
 • he|she|it is poniarding
 • we are poniarding
 • you are poniarding
 • they are poniarding

Present Perfect

 • I have poniarded
 • you have poniarded
 • he|she|it has poniarded
 • we have poniarded
 • you have poniarded
 • they have poniarded

Present Perfect Continuous

 • I have been poniarding
 • you have been poniarding
 • he|she|it has been poniarding
 • we have been poniarding
 • you have been poniarding
 • they have been poniarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika poniard w czasach przeszłych

Simple past

 • I poniarded
 • you poniarded
 • he|she|it poniarded
 • we poniarded
 • you poniarded
 • they poniarded

Past continuous

 • I was poniarding
 • you were poniarding
 • he|she|it was poniarding
 • we were poniarding
 • you were poniarding
 • they were poniarding

Past perfect

 • I had poniarded
 • you had poniarded
 • he|she|it had poniarded
 • we had poniarded
 • you had poniarded
 • they had poniarded

Past perfect continuous

 • I had been poniarding
 • you had been poniarding
 • he|she|it had been poniarding
 • we had been poniarding
 • you had been poniarding
 • they had been poniarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika poniard w czasach przyszłych

Future

 • I will poniard
 • you will poniard
 • he|she|it will poniard
 • we will poniard
 • you will poniard
 • they will poniard

Future continuous

 • I will be poniarding
 • you will be poniarding
 • he|she|it will be poniarding
 • we will be poniarding
 • you will be poniarding
 • they will be poniarding

Future perfect

 • I will have poniarded
 • you will have poniarded
 • he|she|it will have poniarded
 • we will have poniarded
 • you will have poniarded
 • they will have poniarded

Future perfect continuous

 • I will have been poniarding
 • you will have been poniarding
 • he|she|it will have been poniarding
 • we will have been poniarding
 • you will have been poniarding
 • they will have been poniarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to poniard

Present participle

 • poniarding

Past participle

 • poniarded

Perfect Participle

 • having poniarded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to poniard

Imperative

 • poniard
 • let's poniard
 • poniard

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bash menstruate mistrust place polymerise pong pontificate popple pronominalize reply sket