Koniugacja czasownika paragon w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika paragon w języku angielskim.

Odmiana czasownika paragon w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I paragon
 • you paragon
 • he|she|it paragons
 • we paragon
 • you paragon
 • they paragon

Present Continuous

 • I am paragoning
 • you are paragoning
 • he|she|it is paragoning
 • we are paragoning
 • you are paragoning
 • they are paragoning

Present Perfect

 • I have paragoned
 • you have paragoned
 • he|she|it has paragoned
 • we have paragoned
 • you have paragoned
 • they have paragoned

Present Perfect Continuous

 • I have been paragoning
 • you have been paragoning
 • he|she|it has been paragoning
 • we have been paragoning
 • you have been paragoning
 • they have been paragoning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika paragon w czasach przeszłych

Simple past

 • I paragoned
 • you paragoned
 • he|she|it paragoned
 • we paragoned
 • you paragoned
 • they paragoned

Past continuous

 • I was paragoning
 • you were paragoning
 • he|she|it was paragoning
 • we were paragoning
 • you were paragoning
 • they were paragoning

Past perfect

 • I had paragoned
 • you had paragoned
 • he|she|it had paragoned
 • we had paragoned
 • you had paragoned
 • they had paragoned

Past perfect continuous

 • I had been paragoning
 • you had been paragoning
 • he|she|it had been paragoning
 • we had been paragoning
 • you had been paragoning
 • they had been paragoning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika paragon w czasach przyszłych

Future

 • I will paragon
 • you will paragon
 • he|she|it will paragon
 • we will paragon
 • you will paragon
 • they will paragon

Future continuous

 • I will be paragoning
 • you will be paragoning
 • he|she|it will be paragoning
 • we will be paragoning
 • you will be paragoning
 • they will be paragoning

Future perfect

 • I will have paragoned
 • you will have paragoned
 • he|she|it will have paragoned
 • we will have paragoned
 • you will have paragoned
 • they will have paragoned

Future perfect continuous

 • I will have been paragoning
 • you will have been paragoning
 • he|she|it will have been paragoning
 • we will have been paragoning
 • you will have been paragoning
 • they will have been paragoning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to paragon

Present participle

 • paragoning

Past participle

 • paragoned

Perfect Participle

 • having paragoned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to paragon

Imperative

 • paragon
 • let's paragon
 • paragon

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: alliterate lard loiter overstay pant parade paragraph parch pit re-route scrag word