Koniugacja czasownika fribble w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika fribble w języku angielskim.

Odmiana czasownika fribble w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I fribble
 • you fribble
 • he|she|it fribbles
 • we fribble
 • you fribble
 • they fribble

Present Continuous

 • I am fribbling
 • you are fribbling
 • he|she|it is fribbling
 • we are fribbling
 • you are fribbling
 • they are fribbling

Present Perfect

 • I have fribbled
 • you have fribbled
 • he|she|it has fribbled
 • we have fribbled
 • you have fribbled
 • they have fribbled

Present Perfect Continuous

 • I have been fribbling
 • you have been fribbling
 • he|she|it has been fribbling
 • we have been fribbling
 • you have been fribbling
 • they have been fribbling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika fribble w czasach przeszłych

Simple past

 • I fribbled
 • you fribbled
 • he|she|it fribbled
 • we fribbled
 • you fribbled
 • they fribbled

Past continuous

 • I was fribbling
 • you were fribbling
 • he|she|it was fribbling
 • we were fribbling
 • you were fribbling
 • they were fribbling

Past perfect

 • I had fribbled
 • you had fribbled
 • he|she|it had fribbled
 • we had fribbled
 • you had fribbled
 • they had fribbled

Past perfect continuous

 • I had been fribbling
 • you had been fribbling
 • he|she|it had been fribbling
 • we had been fribbling
 • you had been fribbling
 • they had been fribbling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika fribble w czasach przyszłych

Future

 • I will fribble
 • you will fribble
 • he|she|it will fribble
 • we will fribble
 • you will fribble
 • they will fribble

Future continuous

 • I will be fribbling
 • you will be fribbling
 • he|she|it will be fribbling
 • we will be fribbling
 • you will be fribbling
 • they will be fribbling

Future perfect

 • I will have fribbled
 • you will have fribbled
 • he|she|it will have fribbled
 • we will have fribbled
 • you will have fribbled
 • they will have fribbled

Future perfect continuous

 • I will have been fribbling
 • you will have been fribbling
 • he|she|it will have been fribbling
 • we will have been fribbling
 • you will have been fribbling
 • they will have been fribbling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to fribble

Present participle

 • fribbling

Past participle

 • fribbled

Perfect Participle

 • having fribbled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to fribble

Imperative

 • fribble
 • let's fribble
 • fribble

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: disqualify drabble forehand french-polish fret fricassee frivol goldbrick infamize mediate rubbish titrate