Koniugacja czasownika etch w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika etch w języku angielskim.

Odmiana czasownika etch w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I etch
 • you etch
 • he|she|it etches
 • we etch
 • you etch
 • they etch

Present Continuous

 • I am etching
 • you are etching
 • he|she|it is etching
 • we are etching
 • you are etching
 • they are etching

Present Perfect

 • I have etched
 • you have etched
 • he|she|it has etched
 • we have etched
 • you have etched
 • they have etched

Present Perfect Continuous

 • I have been etching
 • you have been etching
 • he|she|it has been etching
 • we have been etching
 • you have been etching
 • they have been etching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika etch w czasach przeszłych

Simple past

 • I etched
 • you etched
 • he|she|it etched
 • we etched
 • you etched
 • they etched

Past continuous

 • I was etching
 • you were etching
 • he|she|it was etching
 • we were etching
 • you were etching
 • they were etching

Past perfect

 • I had etched
 • you had etched
 • he|she|it had etched
 • we had etched
 • you had etched
 • they had etched

Past perfect continuous

 • I had been etching
 • you had been etching
 • he|she|it had been etching
 • we had been etching
 • you had been etching
 • they had been etching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika etch w czasach przyszłych

Future

 • I will etch
 • you will etch
 • he|she|it will etch
 • we will etch
 • you will etch
 • they will etch

Future continuous

 • I will be etching
 • you will be etching
 • he|she|it will be etching
 • we will be etching
 • you will be etching
 • they will be etching

Future perfect

 • I will have etched
 • you will have etched
 • he|she|it will have etched
 • we will have etched
 • you will have etched
 • they will have etched

Future perfect continuous

 • I will have been etching
 • you will have been etching
 • he|she|it will have been etching
 • we will have been etching
 • you will have been etching
 • they will have been etching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to etch

Present participle

 • etching

Past participle

 • etched

Perfect Participle

 • having etched

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to etch

Imperative

 • etch
 • let's etch
 • etch

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: decarbonate demarcate enshrine esteem estreat eternize eulogise feign graph invoice recalesce stiff