Koniugacja czasownika disestablish w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika disestablish w języku angielskim.

Odmiana czasownika disestablish w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I disestablish
 • you disestablish
 • he|she|it disestablishes
 • we disestablish
 • you disestablish
 • they disestablish

Present Continuous

 • I am disestablishing
 • you are disestablishing
 • he|she|it is disestablishing
 • we are disestablishing
 • you are disestablishing
 • they are disestablishing

Present Perfect

 • I have disestablished
 • you have disestablished
 • he|she|it has disestablished
 • we have disestablished
 • you have disestablished
 • they have disestablished

Present Perfect Continuous

 • I have been disestablishing
 • you have been disestablishing
 • he|she|it has been disestablishing
 • we have been disestablishing
 • you have been disestablishing
 • they have been disestablishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika disestablish w czasach przeszłych

Simple past

 • I disestablished
 • you disestablished
 • he|she|it disestablished
 • we disestablished
 • you disestablished
 • they disestablished

Past continuous

 • I was disestablishing
 • you were disestablishing
 • he|she|it was disestablishing
 • we were disestablishing
 • you were disestablishing
 • they were disestablishing

Past perfect

 • I had disestablished
 • you had disestablished
 • he|she|it had disestablished
 • we had disestablished
 • you had disestablished
 • they had disestablished

Past perfect continuous

 • I had been disestablishing
 • you had been disestablishing
 • he|she|it had been disestablishing
 • we had been disestablishing
 • you had been disestablishing
 • they had been disestablishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika disestablish w czasach przyszłych

Future

 • I will disestablish
 • you will disestablish
 • he|she|it will disestablish
 • we will disestablish
 • you will disestablish
 • they will disestablish

Future continuous

 • I will be disestablishing
 • you will be disestablishing
 • he|she|it will be disestablishing
 • we will be disestablishing
 • you will be disestablishing
 • they will be disestablishing

Future perfect

 • I will have disestablished
 • you will have disestablished
 • he|she|it will have disestablished
 • we will have disestablished
 • you will have disestablished
 • they will have disestablished

Future perfect continuous

 • I will have been disestablishing
 • you will have been disestablishing
 • he|she|it will have been disestablishing
 • we will have been disestablishing
 • you will have been disestablishing
 • they will have been disestablishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to disestablish

Present participle

 • disestablishing

Past participle

 • disestablished

Perfect Participle

 • having disestablished

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to disestablish

Imperative

 • disestablish
 • let's disestablish
 • disestablish

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: coast concrete diphthongise disengage disentwine disesteem disgruntle dramatize fear harry please shilly-shally