Koniugacja czasownika blemish w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika blemish w języku angielskim.

Odmiana czasownika blemish w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I blemish
 • you blemish
 • he|she|it blemishes
 • we blemish
 • you blemish
 • they blemish

Present Continuous

 • I am blemishing
 • you are blemishing
 • he|she|it is blemishing
 • we are blemishing
 • you are blemishing
 • they are blemishing

Present Perfect

 • I have blemished
 • you have blemished
 • he|she|it has blemished
 • we have blemished
 • you have blemished
 • they have blemished

Present Perfect Continuous

 • I have been blemishing
 • you have been blemishing
 • he|she|it has been blemishing
 • we have been blemishing
 • you have been blemishing
 • they have been blemishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika blemish w czasach przeszłych

Simple past

 • I blemished
 • you blemished
 • he|she|it blemished
 • we blemished
 • you blemished
 • they blemished

Past continuous

 • I was blemishing
 • you were blemishing
 • he|she|it was blemishing
 • we were blemishing
 • you were blemishing
 • they were blemishing

Past perfect

 • I had blemished
 • you had blemished
 • he|she|it had blemished
 • we had blemished
 • you had blemished
 • they had blemished

Past perfect continuous

 • I had been blemishing
 • you had been blemishing
 • he|she|it had been blemishing
 • we had been blemishing
 • you had been blemishing
 • they had been blemishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika blemish w czasach przyszłych

Future

 • I will blemish
 • you will blemish
 • he|she|it will blemish
 • we will blemish
 • you will blemish
 • they will blemish

Future continuous

 • I will be blemishing
 • you will be blemishing
 • he|she|it will be blemishing
 • we will be blemishing
 • you will be blemishing
 • they will be blemishing

Future perfect

 • I will have blemished
 • you will have blemished
 • he|she|it will have blemished
 • we will have blemished
 • you will have blemished
 • they will have blemished

Future perfect continuous

 • I will have been blemishing
 • you will have been blemishing
 • he|she|it will have been blemishing
 • we will have been blemishing
 • you will have been blemishing
 • they will have been blemishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to blemish

Present participle

 • blemishing

Past participle

 • blemished

Perfect Participle

 • having blemished

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to blemish

Imperative

 • blemish
 • let's blemish
 • blemish

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bestow blaze bleep blench blip bulletproof compliment desexualize inform palpate