Koniugacja czasownika band w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika band w języku angielskim.

Odmiana czasownika band w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I band
 • you band
 • he|she|it bands
 • we band
 • you band
 • they band

Present Continuous

 • I am banding
 • you are banding
 • he|she|it is banding
 • we are banding
 • you are banding
 • they are banding

Present Perfect

 • I have banded
 • you have banded
 • he|she|it has banded
 • we have banded
 • you have banded
 • they have banded

Present Perfect Continuous

 • I have been banding
 • you have been banding
 • he|she|it has been banding
 • we have been banding
 • you have been banding
 • they have been banding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika band w czasach przeszłych

Simple past

 • I banded
 • you banded
 • he|she|it banded
 • we banded
 • you banded
 • they banded

Past continuous

 • I was banding
 • you were banding
 • he|she|it was banding
 • we were banding
 • you were banding
 • they were banding

Past perfect

 • I had banded
 • you had banded
 • he|she|it had banded
 • we had banded
 • you had banded
 • they had banded

Past perfect continuous

 • I had been banding
 • you had been banding
 • he|she|it had been banding
 • we had been banding
 • you had been banding
 • they had been banding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika band w czasach przyszłych

Future

 • I will band
 • you will band
 • he|she|it will band
 • we will band
 • you will band
 • they will band

Future continuous

 • I will be banding
 • you will be banding
 • he|she|it will be banding
 • we will be banding
 • you will be banding
 • they will be banding

Future perfect

 • I will have banded
 • you will have banded
 • he|she|it will have banded
 • we will have banded
 • you will have banded
 • they will have banded

Future perfect continuous

 • I will have been banding
 • you will have been banding
 • he|she|it will have been banding
 • we will have been banding
 • you will have been banding
 • they will have been banding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to band

Present participle

 • banding

Past participle

 • banded

Perfect Participle

 • having banded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to band

Imperative

 • band
 • let's band
 • band

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: auction ballast ban bandage baptise blackout choose declassify horse osmose