Koniugacja czasownika assure w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika assure w języku angielskim.

Odmiana czasownika assure w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I assure
 • you assure
 • he|she|it assures
 • we assure
 • you assure
 • they assure

Present Continuous

 • I am assuring
 • you are assuring
 • he|she|it is assuring
 • we are assuring
 • you are assuring
 • they are assuring

Present Perfect

 • I have assured
 • you have assured
 • he|she|it has assured
 • we have assured
 • you have assured
 • they have assured

Present Perfect Continuous

 • I have been assuring
 • you have been assuring
 • he|she|it has been assuring
 • we have been assuring
 • you have been assuring
 • they have been assuring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika assure w czasach przeszłych

Simple past

 • I assured
 • you assured
 • he|she|it assured
 • we assured
 • you assured
 • they assured

Past continuous

 • I was assuring
 • you were assuring
 • he|she|it was assuring
 • we were assuring
 • you were assuring
 • they were assuring

Past perfect

 • I had assured
 • you had assured
 • he|she|it had assured
 • we had assured
 • you had assured
 • they had assured

Past perfect continuous

 • I had been assuring
 • you had been assuring
 • he|she|it had been assuring
 • we had been assuring
 • you had been assuring
 • they had been assuring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika assure w czasach przyszłych

Future

 • I will assure
 • you will assure
 • he|she|it will assure
 • we will assure
 • you will assure
 • they will assure

Future continuous

 • I will be assuring
 • you will be assuring
 • he|she|it will be assuring
 • we will be assuring
 • you will be assuring
 • they will be assuring

Future perfect

 • I will have assured
 • you will have assured
 • he|she|it will have assured
 • we will have assured
 • you will have assured
 • they will have assured

Future perfect continuous

 • I will have been assuring
 • you will have been assuring
 • he|she|it will have been assuring
 • we will have been assuring
 • you will have been assuring
 • they will have been assuring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to assure

Present participle

 • assuring

Past participle

 • assured

Perfect Participle

 • having assured

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to assure

Imperative

 • assure
 • let's assure
 • assure

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: ape assimilate assume asterisk attack belie caway curdle hedge nonsuit