Спрягане на глагола want на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола want на английски.

Спрежение на глагола want в сегашни времена

Present Tense

 • I want
 • you want
 • he|she|it wants
 • we want
 • you want
 • they want

Present Continuous

 • I am wanting
 • you are wanting
 • he|she|it is wanting
 • we are wanting
 • you are wanting
 • they are wanting

Present Perfect

 • I have wanted
 • you have wanted
 • he|she|it has wanted
 • we have wanted
 • you have wanted
 • they have wanted

Present Perfect Continuous

 • I have been wanting
 • you have been wanting
 • he|she|it has been wanting
 • we have been wanting
 • you have been wanting
 • they have been wanting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола want в минали времена

Simple past

 • I wanted
 • you wanted
 • he|she|it wanted
 • we wanted
 • you wanted
 • they wanted

Past continuous

 • I was wanting
 • you were wanting
 • he|she|it was wanting
 • we were wanting
 • you were wanting
 • they were wanting

Past perfect

 • I had wanted
 • you had wanted
 • he|she|it had wanted
 • we had wanted
 • you had wanted
 • they had wanted

Past perfect continuous

 • I had been wanting
 • you had been wanting
 • he|she|it had been wanting
 • we had been wanting
 • you had been wanting
 • they had been wanting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола want в бъдещите времена

Future

 • I will want
 • you will want
 • he|she|it will want
 • we will want
 • you will want
 • they will want

Future continuous

 • I will be wanting
 • you will be wanting
 • he|she|it will be wanting
 • we will be wanting
 • you will be wanting
 • they will be wanting

Future perfect

 • I will have wanted
 • you will have wanted
 • he|she|it will have wanted
 • we will have wanted
 • you will have wanted
 • they will have wanted

Future perfect continuous

 • I will have been wanting
 • you will have been wanting
 • he|she|it will have been wanting
 • we will have been wanting
 • you will have been wanting
 • they will have been wanting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to want

Present participle

 • wanting

Past participle

 • wanted

Perfect Participle

 • having wanted

Повелителното наклонение на английски за глагола to want

Imperative

 • want
 • let's want
 • want

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: departmentalize gang-rape subminiaturize sweet-talk videotape waltz wank wanton warrant yacht