Koniugacja czasownika want w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika want w języku angielskim.

Odmiana czasownika want w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I want
 • you want
 • he|she|it wants
 • we want
 • you want
 • they want

Present Continuous

 • I am wanting
 • you are wanting
 • he|she|it is wanting
 • we are wanting
 • you are wanting
 • they are wanting

Present Perfect

 • I have wanted
 • you have wanted
 • he|she|it has wanted
 • we have wanted
 • you have wanted
 • they have wanted

Present Perfect Continuous

 • I have been wanting
 • you have been wanting
 • he|she|it has been wanting
 • we have been wanting
 • you have been wanting
 • they have been wanting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika want w czasach przeszłych

Simple past

 • I wanted
 • you wanted
 • he|she|it wanted
 • we wanted
 • you wanted
 • they wanted

Past continuous

 • I was wanting
 • you were wanting
 • he|she|it was wanting
 • we were wanting
 • you were wanting
 • they were wanting

Past perfect

 • I had wanted
 • you had wanted
 • he|she|it had wanted
 • we had wanted
 • you had wanted
 • they had wanted

Past perfect continuous

 • I had been wanting
 • you had been wanting
 • he|she|it had been wanting
 • we had been wanting
 • you had been wanting
 • they had been wanting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika want w czasach przyszłych

Future

 • I will want
 • you will want
 • he|she|it will want
 • we will want
 • you will want
 • they will want

Future continuous

 • I will be wanting
 • you will be wanting
 • he|she|it will be wanting
 • we will be wanting
 • you will be wanting
 • they will be wanting

Future perfect

 • I will have wanted
 • you will have wanted
 • he|she|it will have wanted
 • we will have wanted
 • you will have wanted
 • they will have wanted

Future perfect continuous

 • I will have been wanting
 • you will have been wanting
 • he|she|it will have been wanting
 • we will have been wanting
 • you will have been wanting
 • they will have been wanting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to want

Present participle

 • wanting

Past participle

 • wanted

Perfect Participle

 • having wanted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to want

Imperative

 • want
 • let's want
 • want

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: departmentalize gang-rape subminiaturize sweet-talk videotape waltz wank wanton warrant yacht