Спрягане на глагола variolate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола variolate на английски.

Спрежение на глагола variolate в сегашни времена

Present Tense

 • I variolate
 • you variolate
 • he|she|it variolates
 • we variolate
 • you variolate
 • they variolate

Present Continuous

 • I am variolating
 • you are variolating
 • he|she|it is variolating
 • we are variolating
 • you are variolating
 • they are variolating

Present Perfect

 • I have variolated
 • you have variolated
 • he|she|it has variolated
 • we have variolated
 • you have variolated
 • they have variolated

Present Perfect Continuous

 • I have been variolating
 • you have been variolating
 • he|she|it has been variolating
 • we have been variolating
 • you have been variolating
 • they have been variolating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола variolate в минали времена

Simple past

 • I variolated
 • you variolated
 • he|she|it variolated
 • we variolated
 • you variolated
 • they variolated

Past continuous

 • I was variolating
 • you were variolating
 • he|she|it was variolating
 • we were variolating
 • you were variolating
 • they were variolating

Past perfect

 • I had variolated
 • you had variolated
 • he|she|it had variolated
 • we had variolated
 • you had variolated
 • they had variolated

Past perfect continuous

 • I had been variolating
 • you had been variolating
 • he|she|it had been variolating
 • we had been variolating
 • you had been variolating
 • they had been variolating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола variolate в бъдещите времена

Future

 • I will variolate
 • you will variolate
 • he|she|it will variolate
 • we will variolate
 • you will variolate
 • they will variolate

Future continuous

 • I will be variolating
 • you will be variolating
 • he|she|it will be variolating
 • we will be variolating
 • you will be variolating
 • they will be variolating

Future perfect

 • I will have variolated
 • you will have variolated
 • he|she|it will have variolated
 • we will have variolated
 • you will have variolated
 • they will have variolated

Future perfect continuous

 • I will have been variolating
 • you will have been variolating
 • he|she|it will have been variolating
 • we will have been variolating
 • you will have been variolating
 • they will have been variolating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to variolate

Present participle

 • variolating

Past participle

 • variolated

Perfect Participle

 • having variolated

Повелителното наклонение на английски за глагола to variolate

Imperative

 • variolate
 • let's variolate
 • variolate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: deepfreeze fortify sticky subside unteach vandalize variegate varitype veer while