Спрягане на глагола trivialize на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола trivialize на английски.

Спрежение на глагола trivialize в сегашни времена

Present Tense

 • I trivialize
 • you trivialize
 • he|she|it trivializes
 • we trivialize
 • you trivialize
 • they trivialize

Present Continuous

 • I am trivializing
 • you are trivializing
 • he|she|it is trivializing
 • we are trivializing
 • you are trivializing
 • they are trivializing

Present Perfect

 • I have trivialized
 • you have trivialized
 • he|she|it has trivialized
 • we have trivialized
 • you have trivialized
 • they have trivialized

Present Perfect Continuous

 • I have been trivializing
 • you have been trivializing
 • he|she|it has been trivializing
 • we have been trivializing
 • you have been trivializing
 • they have been trivializing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола trivialize в минали времена

Simple past

 • I trivialized
 • you trivialized
 • he|she|it trivialized
 • we trivialized
 • you trivialized
 • they trivialized

Past continuous

 • I was trivializing
 • you were trivializing
 • he|she|it was trivializing
 • we were trivializing
 • you were trivializing
 • they were trivializing

Past perfect

 • I had trivialized
 • you had trivialized
 • he|she|it had trivialized
 • we had trivialized
 • you had trivialized
 • they had trivialized

Past perfect continuous

 • I had been trivializing
 • you had been trivializing
 • he|she|it had been trivializing
 • we had been trivializing
 • you had been trivializing
 • they had been trivializing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола trivialize в бъдещите времена

Future

 • I will trivialize
 • you will trivialize
 • he|she|it will trivialize
 • we will trivialize
 • you will trivialize
 • they will trivialize

Future continuous

 • I will be trivializing
 • you will be trivializing
 • he|she|it will be trivializing
 • we will be trivializing
 • you will be trivializing
 • they will be trivializing

Future perfect

 • I will have trivialized
 • you will have trivialized
 • he|she|it will have trivialized
 • we will have trivialized
 • you will have trivialized
 • they will have trivialized

Future perfect continuous

 • I will have been trivializing
 • you will have been trivializing
 • he|she|it will have been trivializing
 • we will have been trivializing
 • you will have been trivializing
 • they will have been trivializing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to trivialize

Present participle

 • trivializing

Past participle

 • trivialized

Perfect Participle

 • having trivialized

Повелителното наклонение на английски за глагола to trivialize

Imperative

 • trivialize
 • let's trivialize
 • trivialize

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: correspond exuviate slosh sow train triple-tongue trivialise troat trounce unpeople