Спрягане на глагола submit на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола submit на английски.

Спрежение на глагола submit в сегашни времена

Present Tense

 • I submit
 • you submit
 • he|she|it submits
 • we submit
 • you submit
 • they submit

Present Continuous

 • I am submitting
 • you are submitting
 • he|she|it is submitting
 • we are submitting
 • you are submitting
 • they are submitting

Present Perfect

 • I have submitted
 • you have submitted
 • he|she|it has submitted
 • we have submitted
 • you have submitted
 • they have submitted

Present Perfect Continuous

 • I have been submitting
 • you have been submitting
 • he|she|it has been submitting
 • we have been submitting
 • you have been submitting
 • they have been submitting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола submit в минали времена

Simple past

 • I submitted
 • you submitted
 • he|she|it submitted
 • we submitted
 • you submitted
 • they submitted

Past continuous

 • I was submitting
 • you were submitting
 • he|she|it was submitting
 • we were submitting
 • you were submitting
 • they were submitting

Past perfect

 • I had submitted
 • you had submitted
 • he|she|it had submitted
 • we had submitted
 • you had submitted
 • they had submitted

Past perfect continuous

 • I had been submitting
 • you had been submitting
 • he|she|it had been submitting
 • we had been submitting
 • you had been submitting
 • they had been submitting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола submit в бъдещите времена

Future

 • I will submit
 • you will submit
 • he|she|it will submit
 • we will submit
 • you will submit
 • they will submit

Future continuous

 • I will be submitting
 • you will be submitting
 • he|she|it will be submitting
 • we will be submitting
 • you will be submitting
 • they will be submitting

Future perfect

 • I will have submitted
 • you will have submitted
 • he|she|it will have submitted
 • we will have submitted
 • you will have submitted
 • they will have submitted

Future perfect continuous

 • I will have been submitting
 • you will have been submitting
 • he|she|it will have been submitting
 • we will have been submitting
 • you will have been submitting
 • they will have been submitting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to submit

Present participle

 • submitting

Past participle

 • submitted

Perfect Participle

 • having submitted

Повелителното наклонение на английски за глагола to submit

Imperative

 • submit
 • let's submit
 • submit

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: categorise donate rouse scope stave sublease subminiaturize subordinate subsist tango unravel