Спрягане на глагола skinnydip на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола skinnydip на английски.

Спрежение на глагола skinnydip в сегашни времена

Present Tense

 • I skinnydip
 • you skinnydip
 • he|she|it skinnydips
 • we skinnydip
 • you skinnydip
 • they skinnydip

Present Continuous

 • I am skinnydipping
 • you are skinnydipping
 • he|she|it is skinnydipping
 • we are skinnydipping
 • you are skinnydipping
 • they are skinnydipping

Present Perfect

 • I have skinnydipped
 • you have skinnydipped
 • he|she|it has skinnydipped
 • we have skinnydipped
 • you have skinnydipped
 • they have skinnydipped

Present Perfect Continuous

 • I have been skinnydipping
 • you have been skinnydipping
 • he|she|it has been skinnydipping
 • we have been skinnydipping
 • you have been skinnydipping
 • they have been skinnydipping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола skinnydip в минали времена

Simple past

 • I skinnydipped
 • you skinnydipped
 • he|she|it skinnydipped
 • we skinnydipped
 • you skinnydipped
 • they skinnydipped

Past continuous

 • I was skinnydipping
 • you were skinnydipping
 • he|she|it was skinnydipping
 • we were skinnydipping
 • you were skinnydipping
 • they were skinnydipping

Past perfect

 • I had skinnydipped
 • you had skinnydipped
 • he|she|it had skinnydipped
 • we had skinnydipped
 • you had skinnydipped
 • they had skinnydipped

Past perfect continuous

 • I had been skinnydipping
 • you had been skinnydipping
 • he|she|it had been skinnydipping
 • we had been skinnydipping
 • you had been skinnydipping
 • they had been skinnydipping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола skinnydip в бъдещите времена

Future

 • I will skinnydip
 • you will skinnydip
 • he|she|it will skinnydip
 • we will skinnydip
 • you will skinnydip
 • they will skinnydip

Future continuous

 • I will be skinnydipping
 • you will be skinnydipping
 • he|she|it will be skinnydipping
 • we will be skinnydipping
 • you will be skinnydipping
 • they will be skinnydipping

Future perfect

 • I will have skinnydipped
 • you will have skinnydipped
 • he|she|it will have skinnydipped
 • we will have skinnydipped
 • you will have skinnydipped
 • they will have skinnydipped

Future perfect continuous

 • I will have been skinnydipping
 • you will have been skinnydipping
 • he|she|it will have been skinnydipping
 • we will have been skinnydipping
 • you will have been skinnydipping
 • they will have been skinnydipping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to skinnydip

Present participle

 • skinnydipping

Past participle

 • skinnydipped

Perfect Participle

 • having skinnydipped

Повелителното наклонение на английски за глагола to skinnydip

Imperative

 • skinnydip
 • let's skinnydip
 • skinnydip

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: begird deep-six realize refinance shunt skewer skin skinpop skive spag taper vindicate