Спрягане на глагола retail на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола retail на английски.

Спрежение на глагола retail в сегашни времена

Present Tense

 • I retail
 • you retail
 • he|she|it retails
 • we retail
 • you retail
 • they retail

Present Continuous

 • I am retailing
 • you are retailing
 • he|she|it is retailing
 • we are retailing
 • you are retailing
 • they are retailing

Present Perfect

 • I have retailed
 • you have retailed
 • he|she|it has retailed
 • we have retailed
 • you have retailed
 • they have retailed

Present Perfect Continuous

 • I have been retailing
 • you have been retailing
 • he|she|it has been retailing
 • we have been retailing
 • you have been retailing
 • they have been retailing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола retail в минали времена

Simple past

 • I retailed
 • you retailed
 • he|she|it retailed
 • we retailed
 • you retailed
 • they retailed

Past continuous

 • I was retailing
 • you were retailing
 • he|she|it was retailing
 • we were retailing
 • you were retailing
 • they were retailing

Past perfect

 • I had retailed
 • you had retailed
 • he|she|it had retailed
 • we had retailed
 • you had retailed
 • they had retailed

Past perfect continuous

 • I had been retailing
 • you had been retailing
 • he|she|it had been retailing
 • we had been retailing
 • you had been retailing
 • they had been retailing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола retail в бъдещите времена

Future

 • I will retail
 • you will retail
 • he|she|it will retail
 • we will retail
 • you will retail
 • they will retail

Future continuous

 • I will be retailing
 • you will be retailing
 • he|she|it will be retailing
 • we will be retailing
 • you will be retailing
 • they will be retailing

Future perfect

 • I will have retailed
 • you will have retailed
 • he|she|it will have retailed
 • we will have retailed
 • you will have retailed
 • they will have retailed

Future perfect continuous

 • I will have been retailing
 • you will have been retailing
 • he|she|it will have been retailing
 • we will have been retailing
 • you will have been retailing
 • they will have been retailing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to retail

Present participle

 • retailing

Past participle

 • retailed

Perfect Participle

 • having retailed

Повелителното наклонение на английски за глагола to retail

Imperative

 • retail
 • let's retail
 • retail

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: co-occur photoengrave poke report resume ret retain retire salute snip test