Спрягане на глагола ret на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола ret на английски.

Спрежение на глагола ret в сегашни времена

Present Tense

 • I ret
 • you ret
 • he|she|it rets
 • we ret
 • you ret
 • they ret

Present Continuous

 • I am reting
 • you are reting
 • he|she|it is reting
 • we are reting
 • you are reting
 • they are reting

Present Perfect

 • I have reted
 • you have reted
 • he|she|it has reted
 • we have reted
 • you have reted
 • they have reted

Present Perfect Continuous

 • I have been reting
 • you have been reting
 • he|she|it has been reting
 • we have been reting
 • you have been reting
 • they have been reting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола ret в минали времена

Simple past

 • I reted
 • you reted
 • he|she|it reted
 • we reted
 • you reted
 • they reted

Past continuous

 • I was reting
 • you were reting
 • he|she|it was reting
 • we were reting
 • you were reting
 • they were reting

Past perfect

 • I had reted
 • you had reted
 • he|she|it had reted
 • we had reted
 • you had reted
 • they had reted

Past perfect continuous

 • I had been reting
 • you had been reting
 • he|she|it had been reting
 • we had been reting
 • you had been reting
 • they had been reting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола ret в бъдещите времена

Future

 • I will ret
 • you will ret
 • he|she|it will ret
 • we will ret
 • you will ret
 • they will ret

Future continuous

 • I will be reting
 • you will be reting
 • he|she|it will be reting
 • we will be reting
 • you will be reting
 • they will be reting

Future perfect

 • I will have reted
 • you will have reted
 • he|she|it will have reted
 • we will have reted
 • you will have reted
 • they will have reted

Future perfect continuous

 • I will have been reting
 • you will have been reting
 • he|she|it will have been reting
 • we will have been reting
 • you will have been reting
 • they will have been reting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to ret

Present participle

 • reting

Past participle

 • reted

Perfect Participle

 • having reted

Повелителното наклонение на английски за глагола to ret

Imperative

 • ret
 • let's ret
 • ret

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: co-edit photocopy poison repone result resuscitate retail reticulate salt sniggle tessellate