Спрягане на глагола padlock на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола padlock на английски.

Спрежение на глагола padlock в сегашни времена

Present Tense

 • I padlock
 • you padlock
 • he|she|it padlocks
 • we padlock
 • you padlock
 • they padlock

Present Continuous

 • I am padlocking
 • you are padlocking
 • he|she|it is padlocking
 • we are padlocking
 • you are padlocking
 • they are padlocking

Present Perfect

 • I have padlocked
 • you have padlocked
 • he|she|it has padlocked
 • we have padlocked
 • you have padlocked
 • they have padlocked

Present Perfect Continuous

 • I have been padlocking
 • you have been padlocking
 • he|she|it has been padlocking
 • we have been padlocking
 • you have been padlocking
 • they have been padlocking

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола padlock в минали времена

Simple past

 • I padlocked
 • you padlocked
 • he|she|it padlocked
 • we padlocked
 • you padlocked
 • they padlocked

Past continuous

 • I was padlocking
 • you were padlocking
 • he|she|it was padlocking
 • we were padlocking
 • you were padlocking
 • they were padlocking

Past perfect

 • I had padlocked
 • you had padlocked
 • he|she|it had padlocked
 • we had padlocked
 • you had padlocked
 • they had padlocked

Past perfect continuous

 • I had been padlocking
 • you had been padlocking
 • he|she|it had been padlocking
 • we had been padlocking
 • you had been padlocking
 • they had been padlocking

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола padlock в бъдещите времена

Future

 • I will padlock
 • you will padlock
 • he|she|it will padlock
 • we will padlock
 • you will padlock
 • they will padlock

Future continuous

 • I will be padlocking
 • you will be padlocking
 • he|she|it will be padlocking
 • we will be padlocking
 • you will be padlocking
 • they will be padlocking

Future perfect

 • I will have padlocked
 • you will have padlocked
 • he|she|it will have padlocked
 • we will have padlocked
 • you will have padlocked
 • they will have padlocked

Future perfect continuous

 • I will have been padlocking
 • you will have been padlocking
 • he|she|it will have been padlocking
 • we will have been padlocking
 • you will have been padlocking
 • they will have been padlocking

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to padlock

Present participle

 • padlocking

Past participle

 • padlocked

Perfect Participle

 • having padlocked

Повелителното наклонение на английски за глагола to padlock

Imperative

 • padlock
 • let's padlock
 • padlock

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: agitate kraal lip-synch overleap pace paddle paganize palatalize pig ration scarf wink