Спрягане на глагола overleap на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола overleap на английски.

Спрежение на глагола overleap в сегашни времена

Present Tense

 • I overleap
 • you overleap
 • he|she|it overleaps
 • we overleap
 • you overleap
 • they overleap

Present Continuous

 • I am overleaping
 • you are overleaping
 • he|she|it is overleaping
 • we are overleaping
 • you are overleaping
 • they are overleaping

Present Perfect

 • I have overleaped
 • you have overleaped
 • he|she|it has overleaped
 • we have overleaped
 • you have overleaped
 • they have overleaped

Present Perfect Continuous

 • I have been overleaping
 • you have been overleaping
 • he|she|it has been overleaping
 • we have been overleaping
 • you have been overleaping
 • they have been overleaping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола overleap в минали времена

Simple past

 • I overleaped
 • you overleaped
 • he|she|it overleaped
 • we overleaped
 • you overleaped
 • they overleaped

Past continuous

 • I was overleaping
 • you were overleaping
 • he|she|it was overleaping
 • we were overleaping
 • you were overleaping
 • they were overleaping

Past perfect

 • I had overleaped
 • you had overleaped
 • he|she|it had overleaped
 • we had overleaped
 • you had overleaped
 • they had overleaped

Past perfect continuous

 • I had been overleaping
 • you had been overleaping
 • he|she|it had been overleaping
 • we had been overleaping
 • you had been overleaping
 • they had been overleaping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола overleap в бъдещите времена

Future

 • I will overleap
 • you will overleap
 • he|she|it will overleap
 • we will overleap
 • you will overleap
 • they will overleap

Future continuous

 • I will be overleaping
 • you will be overleaping
 • he|she|it will be overleaping
 • we will be overleaping
 • you will be overleaping
 • they will be overleaping

Future perfect

 • I will have overleaped
 • you will have overleaped
 • he|she|it will have overleaped
 • we will have overleaped
 • you will have overleaped
 • they will have overleaped

Future perfect continuous

 • I will have been overleaping
 • you will have been overleaping
 • he|she|it will have been overleaping
 • we will have been overleaping
 • you will have been overleaping
 • they will have been overleaping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to overleap

Present participle

 • overleaping

Past participle

 • overleaped

Perfect Participle

 • having overleaped

Повелителното наклонение на английски за глагола to overleap

Imperative

 • overleap
 • let's overleap
 • overleap

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: acerbate jounce laud outrange overheat overlay overlie overpersuade peptonize quarter rumour welcome