Спрягане на глагола masturbate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола masturbate на английски.

Спрежение на глагола masturbate в сегашни времена

Present Tense

 • I masturbate
 • you masturbate
 • he|she|it masturbates
 • we masturbate
 • you masturbate
 • they masturbate

Present Continuous

 • I am masturbating
 • you are masturbating
 • he|she|it is masturbating
 • we are masturbating
 • you are masturbating
 • they are masturbating

Present Perfect

 • I have masturbated
 • you have masturbated
 • he|she|it has masturbated
 • we have masturbated
 • you have masturbated
 • they have masturbated

Present Perfect Continuous

 • I have been masturbating
 • you have been masturbating
 • he|she|it has been masturbating
 • we have been masturbating
 • you have been masturbating
 • they have been masturbating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола masturbate в минали времена

Simple past

 • I masturbated
 • you masturbated
 • he|she|it masturbated
 • we masturbated
 • you masturbated
 • they masturbated

Past continuous

 • I was masturbating
 • you were masturbating
 • he|she|it was masturbating
 • we were masturbating
 • you were masturbating
 • they were masturbating

Past perfect

 • I had masturbated
 • you had masturbated
 • he|she|it had masturbated
 • we had masturbated
 • you had masturbated
 • they had masturbated

Past perfect continuous

 • I had been masturbating
 • you had been masturbating
 • he|she|it had been masturbating
 • we had been masturbating
 • you had been masturbating
 • they had been masturbating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола masturbate в бъдещите времена

Future

 • I will masturbate
 • you will masturbate
 • he|she|it will masturbate
 • we will masturbate
 • you will masturbate
 • they will masturbate

Future continuous

 • I will be masturbating
 • you will be masturbating
 • he|she|it will be masturbating
 • we will be masturbating
 • you will be masturbating
 • they will be masturbating

Future perfect

 • I will have masturbated
 • you will have masturbated
 • he|she|it will have masturbated
 • we will have masturbated
 • you will have masturbated
 • they will have masturbated

Future perfect continuous

 • I will have been masturbating
 • you will have been masturbating
 • he|she|it will have been masturbating
 • we will have been masturbating
 • you will have been masturbating
 • they will have been masturbating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to masturbate

Present participle

 • masturbating

Past participle

 • masturbated

Perfect Participle

 • having masturbated

Повелителното наклонение на английски за глагола to masturbate

Imperative

 • masturbate
 • let's masturbate
 • masturbate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: heed humbug lyophilize massage masticate mat mature mongrelize parse ravel towel