Koniugacja czasownika masturbate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika masturbate w języku angielskim.

Odmiana czasownika masturbate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I masturbate
 • you masturbate
 • he|she|it masturbates
 • we masturbate
 • you masturbate
 • they masturbate

Present Continuous

 • I am masturbating
 • you are masturbating
 • he|she|it is masturbating
 • we are masturbating
 • you are masturbating
 • they are masturbating

Present Perfect

 • I have masturbated
 • you have masturbated
 • he|she|it has masturbated
 • we have masturbated
 • you have masturbated
 • they have masturbated

Present Perfect Continuous

 • I have been masturbating
 • you have been masturbating
 • he|she|it has been masturbating
 • we have been masturbating
 • you have been masturbating
 • they have been masturbating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika masturbate w czasach przeszłych

Simple past

 • I masturbated
 • you masturbated
 • he|she|it masturbated
 • we masturbated
 • you masturbated
 • they masturbated

Past continuous

 • I was masturbating
 • you were masturbating
 • he|she|it was masturbating
 • we were masturbating
 • you were masturbating
 • they were masturbating

Past perfect

 • I had masturbated
 • you had masturbated
 • he|she|it had masturbated
 • we had masturbated
 • you had masturbated
 • they had masturbated

Past perfect continuous

 • I had been masturbating
 • you had been masturbating
 • he|she|it had been masturbating
 • we had been masturbating
 • you had been masturbating
 • they had been masturbating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika masturbate w czasach przyszłych

Future

 • I will masturbate
 • you will masturbate
 • he|she|it will masturbate
 • we will masturbate
 • you will masturbate
 • they will masturbate

Future continuous

 • I will be masturbating
 • you will be masturbating
 • he|she|it will be masturbating
 • we will be masturbating
 • you will be masturbating
 • they will be masturbating

Future perfect

 • I will have masturbated
 • you will have masturbated
 • he|she|it will have masturbated
 • we will have masturbated
 • you will have masturbated
 • they will have masturbated

Future perfect continuous

 • I will have been masturbating
 • you will have been masturbating
 • he|she|it will have been masturbating
 • we will have been masturbating
 • you will have been masturbating
 • they will have been masturbating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to masturbate

Present participle

 • masturbating

Past participle

 • masturbated

Perfect Participle

 • having masturbated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to masturbate

Imperative

 • masturbate
 • let's masturbate
 • masturbate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: heed humbug lyophilize massage masticate mat mature mongrelize parse ravel towel