Спрягане на глагола inter на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола inter на английски.

Спрежение на глагола inter в сегашни времена

Present Tense

 • I inter
 • you inter
 • he|she|it inters
 • we inter
 • you inter
 • they inter

Present Continuous

 • I am interring
 • you are interring
 • he|she|it is interring
 • we are interring
 • you are interring
 • they are interring

Present Perfect

 • I have interred
 • you have interred
 • he|she|it has interred
 • we have interred
 • you have interred
 • they have interred

Present Perfect Continuous

 • I have been interring
 • you have been interring
 • he|she|it has been interring
 • we have been interring
 • you have been interring
 • they have been interring

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола inter в минали времена

Simple past

 • I interred
 • you interred
 • he|she|it interred
 • we interred
 • you interred
 • they interred

Past continuous

 • I was interring
 • you were interring
 • he|she|it was interring
 • we were interring
 • you were interring
 • they were interring

Past perfect

 • I had interred
 • you had interred
 • he|she|it had interred
 • we had interred
 • you had interred
 • they had interred

Past perfect continuous

 • I had been interring
 • you had been interring
 • he|she|it had been interring
 • we had been interring
 • you had been interring
 • they had been interring

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола inter в бъдещите времена

Future

 • I will inter
 • you will inter
 • he|she|it will inter
 • we will inter
 • you will inter
 • they will inter

Future continuous

 • I will be interring
 • you will be interring
 • he|she|it will be interring
 • we will be interring
 • you will be interring
 • they will be interring

Future perfect

 • I will have interred
 • you will have interred
 • he|she|it will have interred
 • we will have interred
 • you will have interred
 • they will have interred

Future perfect continuous

 • I will have been interring
 • you will have been interring
 • he|she|it will have been interring
 • we will have been interring
 • you will have been interring
 • they will have been interring

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to inter

Present participle

 • interring

Past participle

 • interred

Perfect Participle

 • having interred

Повелителното наклонение на английски за глагола to inter

Imperative

 • inter
 • let's inter
 • inter

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: flout free infill insult intensify interact intercross jump-start mission phase stellify yo-yo