Спрягане на глагола phase на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола phase на английски.

Спрежение на глагола phase в сегашни времена

Present Tense

 • I phase
 • you phase
 • he|she|it phases
 • we phase
 • you phase
 • they phase

Present Continuous

 • I am phasing
 • you are phasing
 • he|she|it is phasing
 • we are phasing
 • you are phasing
 • they are phasing

Present Perfect

 • I have phased
 • you have phased
 • he|she|it has phased
 • we have phased
 • you have phased
 • they have phased

Present Perfect Continuous

 • I have been phasing
 • you have been phasing
 • he|she|it has been phasing
 • we have been phasing
 • you have been phasing
 • they have been phasing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола phase в минали времена

Simple past

 • I phased
 • you phased
 • he|she|it phased
 • we phased
 • you phased
 • they phased

Past continuous

 • I was phasing
 • you were phasing
 • he|she|it was phasing
 • we were phasing
 • you were phasing
 • they were phasing

Past perfect

 • I had phased
 • you had phased
 • he|she|it had phased
 • we had phased
 • you had phased
 • they had phased

Past perfect continuous

 • I had been phasing
 • you had been phasing
 • he|she|it had been phasing
 • we had been phasing
 • you had been phasing
 • they had been phasing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола phase в бъдещите времена

Future

 • I will phase
 • you will phase
 • he|she|it will phase
 • we will phase
 • you will phase
 • they will phase

Future continuous

 • I will be phasing
 • you will be phasing
 • he|she|it will be phasing
 • we will be phasing
 • you will be phasing
 • they will be phasing

Future perfect

 • I will have phased
 • you will have phased
 • he|she|it will have phased
 • we will have phased
 • you will have phased
 • they will have phased

Future perfect continuous

 • I will have been phasing
 • you will have been phasing
 • he|she|it will have been phasing
 • we will have been phasing
 • you will have been phasing
 • they will have been phasing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to phase

Present participle

 • phasing

Past participle

 • phased

Perfect Participle

 • having phased

Повелителното наклонение на английски за глагола to phase

Imperative

 • phase
 • let's phase
 • phase

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: array logroll materialise paw pester pettifog phenolate phosphoresce pother reek shallow