Спрягане на глагола harrow на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола harrow на английски.

Спрежение на глагола harrow в сегашни времена

Present Tense

 • I harrow
 • you harrow
 • he|she|it harrows
 • we harrow
 • you harrow
 • they harrow

Present Continuous

 • I am harrowing
 • you are harrowing
 • he|she|it is harrowing
 • we are harrowing
 • you are harrowing
 • they are harrowing

Present Perfect

 • I have harrowed
 • you have harrowed
 • he|she|it has harrowed
 • we have harrowed
 • you have harrowed
 • they have harrowed

Present Perfect Continuous

 • I have been harrowing
 • you have been harrowing
 • he|she|it has been harrowing
 • we have been harrowing
 • you have been harrowing
 • they have been harrowing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола harrow в минали времена

Simple past

 • I harrowed
 • you harrowed
 • he|she|it harrowed
 • we harrowed
 • you harrowed
 • they harrowed

Past continuous

 • I was harrowing
 • you were harrowing
 • he|she|it was harrowing
 • we were harrowing
 • you were harrowing
 • they were harrowing

Past perfect

 • I had harrowed
 • you had harrowed
 • he|she|it had harrowed
 • we had harrowed
 • you had harrowed
 • they had harrowed

Past perfect continuous

 • I had been harrowing
 • you had been harrowing
 • he|she|it had been harrowing
 • we had been harrowing
 • you had been harrowing
 • they had been harrowing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола harrow в бъдещите времена

Future

 • I will harrow
 • you will harrow
 • he|she|it will harrow
 • we will harrow
 • you will harrow
 • they will harrow

Future continuous

 • I will be harrowing
 • you will be harrowing
 • he|she|it will be harrowing
 • we will be harrowing
 • you will be harrowing
 • they will be harrowing

Future perfect

 • I will have harrowed
 • you will have harrowed
 • he|she|it will have harrowed
 • we will have harrowed
 • you will have harrowed
 • they will have harrowed

Future perfect continuous

 • I will have been harrowing
 • you will have been harrowing
 • he|she|it will have been harrowing
 • we will have been harrowing
 • you will have been harrowing
 • they will have been harrowing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to harrow

Present participle

 • harrowing

Past participle

 • harrowed

Perfect Participle

 • having harrowed

Повелителното наклонение на английски за глагола to harrow

Imperative

 • harrow
 • let's harrow
 • harrow

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: enlarge exacerbate guilt harken harpoon harrumph hatch hypertrophy lade obsecrate sidestep unsheathe