Спрягане на глагола harken на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола harken на английски.

Спрежение на глагола harken в сегашни времена

Present Tense

 • I harken
 • you harken
 • he|she|it harkens
 • we harken
 • you harken
 • they harken

Present Continuous

 • I am harkening
 • you are harkening
 • he|she|it is harkening
 • we are harkening
 • you are harkening
 • they are harkening

Present Perfect

 • I have harkened
 • you have harkened
 • he|she|it has harkened
 • we have harkened
 • you have harkened
 • they have harkened

Present Perfect Continuous

 • I have been harkening
 • you have been harkening
 • he|she|it has been harkening
 • we have been harkening
 • you have been harkening
 • they have been harkening

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола harken в минали времена

Simple past

 • I harkened
 • you harkened
 • he|she|it harkened
 • we harkened
 • you harkened
 • they harkened

Past continuous

 • I was harkening
 • you were harkening
 • he|she|it was harkening
 • we were harkening
 • you were harkening
 • they were harkening

Past perfect

 • I had harkened
 • you had harkened
 • he|she|it had harkened
 • we had harkened
 • you had harkened
 • they had harkened

Past perfect continuous

 • I had been harkening
 • you had been harkening
 • he|she|it had been harkening
 • we had been harkening
 • you had been harkening
 • they had been harkening

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола harken в бъдещите времена

Future

 • I will harken
 • you will harken
 • he|she|it will harken
 • we will harken
 • you will harken
 • they will harken

Future continuous

 • I will be harkening
 • you will be harkening
 • he|she|it will be harkening
 • we will be harkening
 • you will be harkening
 • they will be harkening

Future perfect

 • I will have harkened
 • you will have harkened
 • he|she|it will have harkened
 • we will have harkened
 • you will have harkened
 • they will have harkened

Future perfect continuous

 • I will have been harkening
 • you will have been harkening
 • he|she|it will have been harkening
 • we will have been harkening
 • you will have been harkening
 • they will have been harkening

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to harken

Present participle

 • harkening

Past participle

 • harkened

Perfect Participle

 • having harkened

Повелителното наклонение на английски за глагола to harken

Imperative

 • harken
 • let's harken
 • harken

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: enhance evict gudgeon harbinger hark harm harvest hydrogenize lace objurgate sicken unscramble