Спрягане на глагола flank на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола flank на английски.

Спрежение на глагола flank в сегашни времена

Present Tense

 • I flank
 • you flank
 • he|she|it flanks
 • we flank
 • you flank
 • they flank

Present Continuous

 • I am flanking
 • you are flanking
 • he|she|it is flanking
 • we are flanking
 • you are flanking
 • they are flanking

Present Perfect

 • I have flanked
 • you have flanked
 • he|she|it has flanked
 • we have flanked
 • you have flanked
 • they have flanked

Present Perfect Continuous

 • I have been flanking
 • you have been flanking
 • he|she|it has been flanking
 • we have been flanking
 • you have been flanking
 • they have been flanking

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола flank в минали времена

Simple past

 • I flanked
 • you flanked
 • he|she|it flanked
 • we flanked
 • you flanked
 • they flanked

Past continuous

 • I was flanking
 • you were flanking
 • he|she|it was flanking
 • we were flanking
 • you were flanking
 • they were flanking

Past perfect

 • I had flanked
 • you had flanked
 • he|she|it had flanked
 • we had flanked
 • you had flanked
 • they had flanked

Past perfect continuous

 • I had been flanking
 • you had been flanking
 • he|she|it had been flanking
 • we had been flanking
 • you had been flanking
 • they had been flanking

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола flank в бъдещите времена

Future

 • I will flank
 • you will flank
 • he|she|it will flank
 • we will flank
 • you will flank
 • they will flank

Future continuous

 • I will be flanking
 • you will be flanking
 • he|she|it will be flanking
 • we will be flanking
 • you will be flanking
 • they will be flanking

Future perfect

 • I will have flanked
 • you will have flanked
 • he|she|it will have flanked
 • we will have flanked
 • you will have flanked
 • they will have flanked

Future perfect continuous

 • I will have been flanking
 • you will have been flanking
 • he|she|it will have been flanking
 • we will have been flanking
 • you will have been flanking
 • they will have been flanking

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to flank

Present participle

 • flanking

Past participle

 • flanked

Perfect Participle

 • having flanked

Повелителното наклонение на английски за глагола to flank

Imperative

 • flank
 • let's flank
 • flank

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: devitalize disentomb ferment flagellate flange flannel flavour fringe hotfoot limb resile synopsize