Спрягане на глагола flag на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола flag на английски.

Спрежение на глагола flag в сегашни времена

Present Tense

 • I flag
 • you flag
 • he|she|it flags
 • we flag
 • you flag
 • they flag

Present Continuous

 • I am flagging
 • you are flagging
 • he|she|it is flagging
 • we are flagging
 • you are flagging
 • they are flagging

Present Perfect

 • I have flagged
 • you have flagged
 • he|she|it has flagged
 • we have flagged
 • you have flagged
 • they have flagged

Present Perfect Continuous

 • I have been flagging
 • you have been flagging
 • he|she|it has been flagging
 • we have been flagging
 • you have been flagging
 • they have been flagging

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола flag в минали времена

Simple past

 • I flagged
 • you flagged
 • he|she|it flagged
 • we flagged
 • you flagged
 • they flagged

Past continuous

 • I was flagging
 • you were flagging
 • he|she|it was flagging
 • we were flagging
 • you were flagging
 • they were flagging

Past perfect

 • I had flagged
 • you had flagged
 • he|she|it had flagged
 • we had flagged
 • you had flagged
 • they had flagged

Past perfect continuous

 • I had been flagging
 • you had been flagging
 • he|she|it had been flagging
 • we had been flagging
 • you had been flagging
 • they had been flagging

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола flag в бъдещите времена

Future

 • I will flag
 • you will flag
 • he|she|it will flag
 • we will flag
 • you will flag
 • they will flag

Future continuous

 • I will be flagging
 • you will be flagging
 • he|she|it will be flagging
 • we will be flagging
 • you will be flagging
 • they will be flagging

Future perfect

 • I will have flagged
 • you will have flagged
 • he|she|it will have flagged
 • we will have flagged
 • you will have flagged
 • they will have flagged

Future perfect continuous

 • I will have been flagging
 • you will have been flagging
 • he|she|it will have been flagging
 • we will have been flagging
 • you will have been flagging
 • they will have been flagging

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to flag

Present participle

 • flagging

Past participle

 • flagged

Perfect Participle

 • having flagged

Повелителното наклонение на английски за глагола to flag

Imperative

 • flag
 • let's flag
 • flag

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: deuterate disencumber felicitate fistpump flabbergast flagellate flap freshen hospitalise ligate resent sympathize