Спрягане на глагола dial на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола dial на английски.

Спрежение на глагола dial в сегашни времена

Present Tense

 • I dial
 • you dial
 • he|she|it dials
 • we dial
 • you dial
 • they dial

Present Continuous

 • I am dialing
 • you are dialing
 • he|she|it is dialing
 • we are dialing
 • you are dialing
 • they are dialing

Present Perfect

 • I have dialed
 • you have dialed
 • he|she|it has dialed
 • we have dialed
 • you have dialed
 • they have dialed

Present Perfect Continuous

 • I have been dialing
 • you have been dialing
 • he|she|it has been dialing
 • we have been dialing
 • you have been dialing
 • they have been dialing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола dial в минали времена

Simple past

 • I dialed
 • you dialed
 • he|she|it dialed
 • we dialed
 • you dialed
 • they dialed

Past continuous

 • I was dialing
 • you were dialing
 • he|she|it was dialing
 • we were dialing
 • you were dialing
 • they were dialing

Past perfect

 • I had dialed
 • you had dialed
 • he|she|it had dialed
 • we had dialed
 • you had dialed
 • they had dialed

Past perfect continuous

 • I had been dialing
 • you had been dialing
 • he|she|it had been dialing
 • we had been dialing
 • you had been dialing
 • they had been dialing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола dial в бъдещите времена

Future

 • I will dial
 • you will dial
 • he|she|it will dial
 • we will dial
 • you will dial
 • they will dial

Future continuous

 • I will be dialing
 • you will be dialing
 • he|she|it will be dialing
 • we will be dialing
 • you will be dialing
 • they will be dialing

Future perfect

 • I will have dialed
 • you will have dialed
 • he|she|it will have dialed
 • we will have dialed
 • you will have dialed
 • they will have dialed

Future perfect continuous

 • I will have been dialing
 • you will have been dialing
 • he|she|it will have been dialing
 • we will have been dialing
 • you will have been dialing
 • they will have been dialing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to dial

Present participle

 • dialing

Past participle

 • dialed

Perfect Participle

 • having dialed

Повелителното наклонение на английски за глагола to dial

Imperative

 • dial
 • let's dial
 • dial

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: chock cocker deregister devolve diagram dialogize dichotomize dissertate exhort greet perspire sculpture