Спрягане на глагола assail на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола assail на английски.

Спрежение на глагола assail в сегашни времена

Present Tense

 • I assail
 • you assail
 • he|she|it assails
 • we assail
 • you assail
 • they assail

Present Continuous

 • I am assailling
 • you are assailling
 • he|she|it is assailling
 • we are assailling
 • you are assailling
 • they are assailling

Present Perfect

 • I have assailled
 • you have assailled
 • he|she|it has assailled
 • we have assailled
 • you have assailled
 • they have assailled

Present Perfect Continuous

 • I have been assailling
 • you have been assailling
 • he|she|it has been assailling
 • we have been assailling
 • you have been assailling
 • they have been assailling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола assail в минали времена

Simple past

 • I assailled
 • you assailled
 • he|she|it assailled
 • we assailled
 • you assailled
 • they assailled

Past continuous

 • I was assailling
 • you were assailling
 • he|she|it was assailling
 • we were assailling
 • you were assailling
 • they were assailling

Past perfect

 • I had assailled
 • you had assailled
 • he|she|it had assailled
 • we had assailled
 • you had assailled
 • they had assailled

Past perfect continuous

 • I had been assailling
 • you had been assailling
 • he|she|it had been assailling
 • we had been assailling
 • you had been assailling
 • they had been assailling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола assail в бъдещите времена

Future

 • I will assail
 • you will assail
 • he|she|it will assail
 • we will assail
 • you will assail
 • they will assail

Future continuous

 • I will be assailling
 • you will be assailling
 • he|she|it will be assailling
 • we will be assailling
 • you will be assailling
 • they will be assailling

Future perfect

 • I will have assailled
 • you will have assailled
 • he|she|it will have assailled
 • we will have assailled
 • you will have assailled
 • they will have assailled

Future perfect continuous

 • I will have been assailling
 • you will have been assailling
 • he|she|it will have been assailling
 • we will have been assailling
 • you will have been assailling
 • they will have been assailling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to assail

Present participle

 • assailling

Past participle

 • assailled

Perfect Participle

 • having assailled

Повелителното наклонение на английски за глагола to assail

Imperative

 • assail
 • let's assail
 • assail

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: annunciate ascribe aspire assassinate assign befuddle catenate cuckoo headbutt nictitate